klart.se

Du är här: Tillgänglighetsredogörelse för norsjo.se och undersidor

Tillgänglighetsredogörelse för norsjo.se och undersidor

Norsjö kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 
Vi strävar efter att norsjo.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.
 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.  Se vilka delar som inte är det under rubriken Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar Norsjö kommun via e-post: kommunikator@norsjo.se 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan:

Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Det finns både e-tjänster och system, som du når via norsjo.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. 

Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Det handlar bland annat om att det finns rubriker som inte är uppmärkta som rubriker eller som har felaktig rubrikstruktur. Problemet kommer att vara åtgärdat på kommunens nya webb som lanseras i början av oktober 2020.

Det finns tabeller på webbplatsen som inte är tillgängliga. 

Länkar är inte understrukna. 

Det finns vissa delar av webben där kontrasten mellan text och bakgrund inte är tillräcklig. 

Det finns inbäddade filmer och videoklipp som inte är textade. 

Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ vilket gör att personer som inte kan se bilden inte kan ta del av bildens funktion.

Vissa bilder innehåller text vilket gör att användare som behöver anpassa till exempel storleken på texten eller behöver en högre kontrast inte kan ta del av innehållet.

Det saknas möjlighet att hoppa över grupperat innehåll på en webbsida. Därför kan det ta lång tid att enbart använda tabb-tangent för att sig fram på webbplatsen då det inte finns några snabbvägar eller möjlighet att hoppa fram ett stycke.

Vissa filnamn förklarar inte dokumentet innehåll, vilket gör det svårt för användaren att veta vad dokumentet innehåller.
 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, intern testning, av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-31. 
 
Norsjö kommun kommer att lansera en ny webb i början av oktober 2020 där flera av de otillgängliga delarna kommer att vara åtgärdade. 
 
Det här utlåtandet kan komma att förändras. 
 
 

Sidan uppdaterad:  2020-09-15
Kontaktperson

From
Sofie From
Informatör/Inflyttarservice

Telefon

0918-14121

Mobiltelefon

072-541 20 08

E-postadress


Arbetsplats
Kansli och IT-enheten

Webbansvarig
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen