klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp
 

Information covid-19, barn och unga 

Det kommer en del frågor kring barn och unga och vilka riktlinjer som gäller angående covid-19. Kom ihåg att det är fortsatt viktigt att barn med symtom som kan tyda på covid-19 stannar hemma för att minska risken för smittspridning. De ska sedan vara hemma i minst 48 timmar efter att de blivit friska och symtomfria.

Photo by CDC on Unsplash

Norsjö kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Följande text är kopierat från Folkhälsomyndighetens information.


När kan barn och unga gå tillbaka till förskolan, skolan eller annan aktivitet om de varit sjuka?

a) Om man varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19
Då kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

b) Om man varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19
Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

c) Om man varit sjuk och tagit ett test som visade att man inte hade covid-19
Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

Här kommer du till Folkhälsomyndighetens sida: Frågor och svar som handlar om barn och unga.

----------

Information från 1177.se om provtagning av barn.

Behöver mitt barn lämna prov för covid-19?
Hälsocentralerna i Västerbotten har i nuläget endast möjlighet att provta barn med allvarliga symtom eller som av annan anledning rekommenderas att lämna prov.

Följande gäller för provtagning av barn i Region Västerbotten.

Barn under sex år
Barn under sex år som har milda symtom behöver oftast inte provtas.

Barn som är sex år och äldre
Barn som är sex år och äldre med symtom rekommenderas provtagning på samma sätt som vuxna.

Men för närvarande har hälsocentraler och sjukstugor i länet inte möjlighet att provta barn med milda förkylningssymtom.

Regionen arbetar med lösningar på hur provtagning av barn ska ske och information kommer inom kort att finnas på respektive hälsocentrals eller sjukstugas sida på 1177.se.

Barn över 16 år med BankID kan provtas genom egenprovtagning.

Hur länge ska barnet stanna hemma?
Barn som inte lämnar prov ska stanna hemma tills de har varit feberfria och friska i två dygn. Barn kan återgå till skola, förskola eller annan barnomsorg även om de fortfarande har torrhosta eller lätt snuva när det har gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de har varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Kontakta hälsocentralen vid allvarliga symtom

Har ditt barn allvarliga symtom eller av någon annan anledning rekommenderas att lämna prov ska ni kontakta hälsocentralen för provtagning.

Länkar:

Här hittar du kontaktuppgifter till Norsjö Hälsocentral.

Norsjö Hälsocentrals sida på 1177.se finns här.

Här kan du läsa Region Västerbottens (1177.se) information om provtagning.


Publicerad:  2020-09-09 15:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen