klart.se

Du är här: Förtydligande statistik på kommunnivå

Förtydligande statistik på kommunnivå 

Region Västerbotten har nu tagit fram ett förtydligande kring statistik för kommunerna när det gäller antal bekräftat smittade av covid-19.

Statistik

Observera att antalet bekräftat smittade baseras på personer som provtagits och visat sig vara smittade av covid-19. Om antalet bekräftat smittade i en kommun är färre än 10 personer anges inte det exakta antalet. Anledningen till det är patientsekretessen. I Norsjö kommun är det färre än 10 personer som är bekräftat smittade (siffran gäller för 8 maj 2020). Siffran kommer att uppdateras löpande.

Vill du se mer statistik från Region Västerbotten gå in på: https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/

---------

Finns det smitta i Norsjö kommun?
Ja, Region Västerbotten menar att det finns smitta i hela länet. Det innebär att du kan bli smittad också i Norsjö kommun. Detta trots att vi idag (7 maj) inte vet exakt hur många bekräftade fall som finns i kommunen. Vi vet att vi inte har fler än 10 som är bekräftat smittade. Men antalet som är smittade utan att ha provtagits har vi ingen aning om. Därför är det viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

-----

Varför får vi inte veta antal bekräftat smittade om det är färre än 10 personer?
Region Västerbotten har bedömt att om det är färre än 10 personer som är smittade så riskerar man att patientsekretessen blir lidande. Alltså att det är möjligt att räkna ut vilka personer i en kommun som har covid-19.

-----

Har Norsjö kommun tillgång till annan statistik, så att kommunledningen vet antal bekräftat smittade, även om det är färre än 10 personer?
Nej, Norsjö kommuns ledning har tillgång till samma statistik som allmänheten.

-----

Var hittar jag den aktuella statistiken?
https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/

Publicerad:  2020-05-08 13:40

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)