klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö
 

Tillfällig nedsättning av bruttovikt 

Från och med torsdag den 19 april och tillsvidare gäller tillfällig nedsättning av bruttovikt på statsbidragsvägar under tjällossningstid

En väg utanför Heden

10 kap 10 § Trafikförordningen (1998:1276) lyder:
I fråga om enskild väg skall ägaren av vägen avgöra om trafik med motordrivna fordon eller visst eller vissa slag av sådana fordon får äga rum. Sådant förbud får avse även fordon med viss största bredd, längd och vikt.

Förbud enligt första stycket skall utmärkas med
vägmärken eller på annat tydligt sätt. Avstängningen avser fordon vars bruttovikt överskrider 4 ton, och gäller samtliga statsbidragsberättigade enskilda vägar som Norsjö kommun ansvarar för.

Undantag: Förbudet gäller inte fordon med tillstånd och som har en högsta bruttovikt av 15 ton.

Följande fordon har tillstånd: 

  • Buss som används i linjetrafik eller skolskjuts
  • Fordon som används endast för mjölk, post- eller livsmedelstransport
  • Fordon som anlitas för den kommunala
    sophämtningen
  • Fordon som används för transporter av slaktdjur

Vid frågor kontakta
Driftledare Fredrik Salomonsson, tfn. 0918-141 56
Teknikavdelningen, Norsjö kommun


Publicerad:  2020-04-27 04:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen