klart.se

Du är här: Sophämtning i fritidshus

Sophämtning i fritidshus 

Tömning av de röda sopkärlen vid fritidshus sker varannan vecka under perioden 1/5 - 30/9. Som fritidshusägare sorterar du ut hushållets restavfall. Grovavfall får du själv transportera till närmaste återvinningscentral. Alla fritidshus ska ha ett sopabonnemang. I abonnemanget ingår hämt­ning och behandling av sopor till förbränning. Dessutom kan du kostnadsfritt lämna miljöfarligt avfall och stora, tunga sopor på våra bemannade återvinningscentraler.

sopor2.jpg


Sopkärlets användning

  • Fyll inte kärlet mer än att locket går att stänga. Under sommaren drar djur ut sopor om locket inte är stängt, vilket inte trevligt för dig eller grannarna.

  • Kontakta Knut'n vid behov av fler kärl eller byte av kärl, telefon: 0918-100 03 besök på Industrivägen 1, Norsjö.

  • Lägg alltid dina sopor i en soppåse.

  • Hushållsavfall, aska, slipdamm och liknande får inte läggas löst i kärlet, utan måste paketeras väl. Ej paketerad aska orsakar arbetsmiljöproblem för vår personal, då dem kan andas in detta.

  • Sopor som ligger utanför kärlet kommer inte att hämtas. (Hämtas endast om det ligger i en grön säck märkt "Norsjö kommun")

  • Kontakta Knut'n vid köp av gröna säckar, som kan ställas bredvid tunnan för hämtning. Knut'n nås på 0918-100 03 eller besök på Industrivägen 1, Norsjö.

Välkommen till våra återvinningscentraler, återvinningsstationer och miljövagnarna.

I fritidshusabonnemanget för hushållsavfall ingår även tillgång till vår återvinningscentral.

Där kan du som privatperson lämna hushållets grovavfall vilket definitionsmässigt handlar om sådant som inte ryms i ditt sopkärl, exempelvis trasiga möbler, cyklar och barnvagnar. Elektronikavfall, farligt avfall och obrännbart avfall som inte alls hör hemma i sopkärlet ska också lämnas på en återvinningscentral.

Du kan lämna förpackningar, glas och metall till våra återvinningsstationer och miljövagnar.

Här kan du läsa mer om våra återvinningscentraler

Har du frågor eller vill veta mer?

Har du frågor eller andra funderingar som rör ditt fritidshusabonnemang eller sommarens sophämtning är du välkommen att kontakta vår växel, 0918-140 00 och e-post info(@)norsjo.se

Växeln kontaktar du även om ditt fritidshus saknar abonnemang för hushållsavfall.


Publicerad:  2020-07-28 08:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen