Nu är det dags att söka vuxenutbildning eller yrkesutbildning! Skulle du vara intresserad av att läsa yrkesutbildning till bergarbetarutbildningen eller stödpedagog?
Ställning just nu:
Ja, bergarbetarutbildningen (29%)
 
Ja, stödpedagog (20%)
 
Kanske någon av dem (10%)
 
Nej, inte alls (41%)
 
0%

50%

100%

Totalt har 41 personer röstat.
Omröstningen startade 2020-03-23:15:00