klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Trygg och säker > Coronavirus - covid-19 > Barnomsorg, skola och vuxenutbildning

Barnomsorg, skola och vuxenutbildning

Norsjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller agerande vid förebyggande smittspridning.

Sidan uppdaterades 31 mars klockan 11:23.

Vuxenutbildning, gymnasium och gymnasiesärskola

Norsjö kommun kommer att följa regeringens rekommendation gällande fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildning från och med i morgon onsdag 18 mars. Lärare kommer att finnas på plats på skolan under veckan för elever som behöver komma in och få stöd i tekniken.

Gymnasiesärskolans undervisning kommer fortfarande att vara platsförlagd och bedrivas i ordinarie regi.

 

Skolelever och förskolebarn

Barn som är friska ska vara i skolan, om inte sjukvården rekommenderar annat. Det här gäller även om syskon eller förälder/vårdnadshavare är hemma och är sjuk. Vid lindriga symptom ska barnet stanna hemma. Norsjö kommun vill uppmana föräldrar och vårdnadshavare att vara vaksamma på om barnet/barnen får symptom.

Barn/elever som har varit utomlands kan gå till skolan som vanligt om de mår bra, oavsett vilka områden de har rest till.

Blir barnet/eleven sjuk under skoltid, oavsett om barnet/eleven har varit utomlands eller inte så gäller samma rutiner som alltid, det vill säga att skolan ringer barnets vårdnadshavare som hämtar barnet/eleven. För gymnasiet och vuxenutbildningen görs sjukanmälan enligt gängse rutiner.

Uppmaning: nyttja endast barnomsorg/skolbarnomsorg vid arbete och studier

Just nu upplever vi en hög sjukfrånvaro bland personalen i barnomsorgen. För att avlasta verksamheterna under en period rekommenderar Norsjö kommun vårdnadshavare som har barnomsorg/skolbarnomsorg att endast ha barn i verksamheten under tiden vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Är barnet frånvarande mer än 14 dagar sammanhängande från förskolan/fritidshemmet/pedagogisk omsorg, så tas avgiften för månaden bort och platsen blir gratis.

Under perioden behåller barnet platsen. Möjlighet till avgiftsfrihet gäller från 1 april till 30 juni.

Rutiner vid hämtning och lämning

Vårdnadshavare som är hemma i förkylnings- eller influensaliknande symtom ska inte lämna eller hämta barn som är i förskolan, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Syskon som är sjuka med förkylnings- eller influensaliknande symtom ska inte följa med in för att lämna eller hämta syskon på förskolan, fritids eller pedagogisk omsorg.

Var hemma om du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

 

Prata med ditt barn om coronavirus

Rädda barnen har samlad information om hur man kan minska oron för coronaviruset hos barn och föräldrar.

 

Städnormer för- och grundskola

Personal inom lokalvård och måltid följer folkhälsomyndighetens rekommendationer att städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen med ett milt alkaliskt allrengöringsmedel. Det råder för närvarande stor brist på yt-desinfektionsmedel och detta prioriteras nu därför till vård- och omsorgsverksamheter. Vi ser också till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

Verksamheterna behöver se till så att övriga ytor till exempel leksaker, datorer, surf- och lärplattor, tangentbord torkas varje dag.

På Norsjö kommuns intranät finns ytterligare information samt ett dokument om städnormer för- och grundskola.

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-04-01
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)