klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Trygg och säker > Coronavirus - covid-19 > Information till dig som anställd angående Coronaviruset

Information till dig som anställd angående Coronaviruset

Här samlar vi information om hur Norsjö kommun arbetar mot smittspridning. Den nyaste informationen från kommunen skrivs högst upp. Informationen datummärks så att det är enklare att hitta.

2020-03-24
För dig som är anställd inom vård och omsorg på Norsjö kommun ska följa rutinerna som Vårdhygien Västerbotten har utarbetat. Rutin för att stanna hemma från jobbet under covid-19 pandemin hittar du på Region Västerbottens samlade information om coronavirus: https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/corona
Scrolla ner på sidan så hittar du:
Rutin för att stanna hemma från jobbet under covid-19 pandemin


Personal som arbetar inom vård och omsorg ska alltid arbeta enligt basala hygienrutinerna. Genom att arbeta enligt basala hygienrutiner skyddar vi både de vi hjälper och oss själva.


För dig som är anställd inom övrig verksamhet så är det Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller när det handlar om att stanna hemma från jobbet. Du hittar en bra beskrivning på 1177: https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/


2020-03-18
Om du skrollar ner på sidan ligger det filmer med instruktion om basala hygienrutiner och klädregler.

2020-03-16
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

Norsjö kommun har därför fattat beslut att alla anställda (även de som inte har symptom) som rest utanför Sverige ska vara i kontakt med sin chef för dialog. Det är chefens ansvar att ta kontakt med den anställda.

2020-03-13

Folkhälsomyndigheten meddelar att: WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. Det innebär att sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar. Sannolikt kommer covid-19 att drabba alla världens länder. Det är därför inte längre relevant att ange i vilka länder det pågår smittspridning.

Upplever du luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska du självklart även kontakta vården, Vårdguiden 1177


2020-03-12
Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms som mycket hög av Folkhälsomyndigheten. 

Det här gäller i Norsjö kommuns verksamheter för att minska smittspridningen: 
 • Norsjö kommun uppmanar alla anställda att ställa in resor och externa möten i arbetet. Går det att delta digitalt är det en lösning.  
 • Den som är anställd inom vård och omsorg på Norsjö kommun ska följa rutinerna som Vårdhygien Västerbotten har utarbetat. Rutin för att stanna hemma från jobbet under covid-19 pandemin:
  https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Rutin%20f%C3%B6r%20att%20stanna%20hemma%20fr%C3%A5n%20jobbet%20version%203%2020200320.pdf

  Personal som arbetar inom vård och omsorg ska alltid arbeta enligt basala hygienrutinerna. Genom att arbeta enligt basala hygienrutiner skyddar vi både de vi hjälper och oss själva.
 • För dig som är anställd inom övrig verksamhet så är det Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller när det handlar om att stanna hemma från jobbet. Du hittar en bra beskrivning på 1177: https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
 • Besök på äldreboenden bör undvikas. Information har gått ut till studieförbund som har verksamhet på äldreboenden om att de ska ställa in sina aktiviteter där under en period. Affischer kommer att sättas upp på dörrarna om att besöksrestriktion gäller. 
 • Inom vård och omsorg, gäller även barnomsorg, är det extra viktigt med fokus på förebyggande åtgärder för att förhindra smitta. Det är viktigt att verksamheten fungerar.
 • Sjuka barn ska hållas hemma tills de är helt friska.  
 • Medarbetare i riskgrupper som har förutsättningar att jobba hemifrån bör göra så, ta kontakt med din chef. Ta kontakt med 1177 för rådgivning.  
 • För övriga medarbetare kan överenskommelse med närmaste chef träffas om distansarbete i syfte att minska risken för smittspridning.  Detta är beroende av arbetets innehåll.  
 • Om du har lättare förkylningssymptom och har den typ av arbetsuppgift som kan göras hemifrån – och du anser att du är tillräckligt pigg för att jobba – ta kontakt med din chef för dialog.  

Ersättning
Från och med den 11 mars 2020 har regeringen tagit beslut om att karensdagen temporärt ska slopas.  

----------

Mer information:
På sidan www.norsjo.se/coronavirus finns länkar till källor med information.

----------

Film från Region Kalmar län
Information om basal hygien för personal på särskilt boendeFilm från Region Kalmar län
Information om basal hygien för personal i hemtjänsten

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-04-02
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)