klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Kommunens planarbete, stadsplanering > Detaljplaner > Detaljplan för Noretområdet, Norsjö samhälle

Detaljplan för Noretområdet, Norsjö samhälle

Norsjö Arena

Inbjudan till samråd av detaljplan för Noretområdet, Norsjö samhälle, Norsjö kommun.

                                      
Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Noretområdet., Norsjö samhälle, Norsjö kommun

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en utveckling av Noretområdet, med bl.a. byggrätt för datalagring/dataprocessning, besöksanläggning, kontor och eller handelsändamål (söder om Noret), möjlighet att anlägga ställplatser, göra gång- och cykelvägar och broar längs med och över Noret samt behålla stor del av befintligt fritidsområde.

Planförslaget skickas till berörda enligt sändlista. Planförslaget finns tillgängligt på kommunkontoret i Norsjö samt på Norsjö kommuns hemsida www.norsjo.se.  Via länkarna här till höger.
 
Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska senast 2019-11-27 framföra dessa skriftligen till Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning, Storgatan 13, 939 31 Malå, eller via e-post till mob(@)mala.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter före denna dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har ni frågor kontakta
Elin Nilsson, 0953-14171
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-11-05
Kontaktperson

Nilsson
Elin Nilsson
Miljö- och byggchef

Telefon

0953-141 71

E-postadress


Arbetsplats
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Handlägger bl.a. hälsoskydd, förorenade områden och planärenden
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen