klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Sammanfattning från kommunfullmäktige  

Måndag den 28 oktober kl. 17:45 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

kommunhus_vinter.jpg


Utdelning av förtjänstgåvor

Förtjänstgåvor utdelas till medarbetare som arbetat 25 år i kommunens tjänst.

Personal som mottagit 25 års gåvan 
På bild: Therese Berg, Agneta Sundberg, Maria Malm och Siv Skarin.

Kristin Svahn, Kristina Andersson och Elisabeth Wallgren kunde inte närvara och kommer motta sina förtjänstgåvor på annat sätt.

*********

Motion – Förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten

Centerpartiet föreslår i inlämnad motion att införa en förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten.

Individ- och familjeomsorgen, som är berörd verksamhet, ser inga hinder för att införa detta. Arbetet med ändrade riktlinjer är redan påbörjat.

Kommunfullmäktige beslutar att
Motionen godkänns.

*********

Ändring av ”Policy för sponsring i Norsjö kommun”

Norsjö kommun har antagit en policy för sponsring gällande idrott som bedrivs på elitnivå samt publikdragande arrangemang inom idrotts- och kulturlivet.

Idag ska beslut tas av allmänna utskottet, enligt policyn. Chef för service och fritid är ansvarig för handläggningen och för budget för föreningsstöd.  Besluten borde därför kunna tas av ansvariga tjänstepersoner, istället för allmänna utskottet. Dock är det viktigt att beslutet fattas av fler än en person.

Därför förslår allmänna utskottet att besluten ska tas av chef för service och fritid, tillsammans med verksamhetschef kommunal.

Kommunfullmäktige beslutar att
anta förändringarna i policyn 


*********

Motion om att utveckla Noretområdet till parkområde

En ny detaljplan för Noretområdet tas för närvarande fram. Planförslag har ännu inte presenterats. Kristdemokraterna föreslår i en motion att Noretområdet utvecklas till ett parkområde. Vidare föreslås att en landskapsarkitekt får i uppdrag att ta fram förslag på utformning av park i anslutning till Noret och att pengar tillskjuts för detta.
 
Kommunfullmäktige besluter att
- Godkänna förslaget om att Noretområdet i detaljplanen ska kunna utgöra även ett parkområde
- Godkänna förslaget om att landskapsarkitetk får i uppdrag att ta fram förslag på utformning av park i anslutning till ån Noret
- När det gäller att avsätta 150 000 kronor, överlämnas frågan till styrgruppen Företagsklimat Norsjö, för att om möjligt använda pengar till projektet.

*********

Motion – Robotkatter i äldreomsorgen

Centerpartiet föreslår i inlämnad motion att verksamheten omsorg ska köpa in en robotkatt till varje avdelning inom särskilda boenden.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Säga ja till motionen
• Två robotkatter köps in.
• Inköp sker inom befintlig budget.

Publicerad:  2019-10-29 10:10

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen