klart.se

Du är här: Hantering av kontanter

Hantering av kontanter 

I Norsjö har det fram till sommaren funnits olika sätt att hantera kontanter för företag och föreningar: Loomis har erbjudit hämtning av kontanter för dem med avtal. Det har funnits en servicebox som hanterats av Loomis och Handelsbanken har erbjudit kontanthantering. Samma utveckling sker på liknande sätt i samtliga mindre orter i landet. Samtliga dessa lösningar har dock upphört.

Kontanter¨

Norsjö kommun har tillsammans med Norsjöbygdens Företagarförening och Företagarna i Norsjö och ett antal föreningar diskuterat olika lösningar på bristen av kontanthantering lokalt och kommit fram till att den enda lösning som erbjuds både är krånglig, tidskrävande och dyr för dem som ska nyttja den, varför den inte ses som ett gångbart alternativ.

Samtidigt har vi informerats om en utredning som görs på finansdepartementet med förslag om bankers ökade ansvar för kontanthantering (se länk till Lagrådsremiss nedan). Om lagen antas kommer den att träda i kraft i januari 2021.

Under tiden behöver samtliga aktörer därför själva ombesörja hantering av kontanter.

  • Insättningsautomater finns på Citykompaniet i Skellefteå. Enligt Swedbank kan du sätta in 10 000 kr under en 7-dagarsperiod och är avgiftsfritt. Du behöver ha ett kort kopplat till ditt företagskonto.
  • Swedbank i Lycksele tar emot kontanter (ej mynt), men då måste du meddela kontoret innan du besöker dem.
  • Servicebox finns i Malå, storgatan 44 som hanteras av Loomis
Lagrådsremiss:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2019/06/skyldighet-for-kreditinstitut-att-tillhandahalla-kontanttjanster/


Har du frågor eller funderingar kontakta gärna
Beatriz Axelsson, tillväxtchef
E-post: beatriz.axelsson[at]norsjo.se
Tfn. 0918-140 00

Publicerad:  2019-08-28 08:10

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)