klart.se

Du är här: Körning med vattenskoter

Körning med vattenskoter 

Nu är det sommar och vattenskotrar börjar åter dyka upp på våra sjöar, men vilka regler gäller?

Tjejer på bänk.jpg

Enligt vattenskoterförordningen får vattenskoter köras i allmänna farleder, och i områden som pekats ut av länsstyrelsen. I EU-domstolen bedömdes att förordningen bröt mot fritidsbåtsdirektivet, och ansågs hindra frihandel med CE-märkta produkter. Efter en tolkning 2011 tillämpas samma praxis nu vid överträdelse för vattenskotrar som för båtar.

Vilka regler gäller?

Tillsvidare gäller reglerna i Miljöbalken (MB) och Sjölagen. Du som kör är ansvarig för att köra säkert och se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljö- eller människors hälsa. Bl a gäller följande:

• Åldersgräns på 15 år.

• Gott sjömanskap - Om man exempelvis inte är tillräckligt försiktig och orsakar en sjöolycka kan man dömas till böter eller fängelse. (20 kap. 2 § sjölagen)

• Hänsynsreglerna i MB – Reglerna innebär ett ansvar att ta hänsyn till miljön och människors hälsa (2 kap MB).
Vattenskotern kan störa och skada känsligt djur- och fågelliv, bl a genom buller och svall. Det är särskilt viktigt att inte störa fåglarnas häckning vår och försommar. Intensiv körning med vattenskoter i begränsat område kan upplevas mycket störande av människor.

Man kan kort sammanfatta reglerna med
Allemansrättens ”inte störa och inte förstöra”.

T.ex. Malåträsket  och Norsjön/Vajsjön har strategiska lägen för rastande och födosökande fåglar och för häckande fåglar. Många arter häckar i våra sjöar, i skydd av de gräsruggar som finns. Vattenskotrar kan skada naturen genom att röra upp mjuka bottnar som fåglar och fisk behöver för näring. Undvik därför körning i grunda områden och kör INTE genom vassruggar.

Ljudet kan stressa fåglar vid vattnet eller fåglar som ligger på ägg så de inte vågar vara nära sina ungar. Simmande sjöfåglar kan störas från att leta mat där de vill.

Intensiv körning med vattenskoter i begränsat område kan upplevas mycket störande av människor.

Vem kontaktar jag?
Om man upplever störning av vattenskoterkörning är det Polisen man ska kontakta. De når man på telefon 11414.

Det går också bra att direkt kontakta Bo Sandström på mobilnummer: 070-5970390

Kör klokt i sommar!


Publicerad:  2020-06-19 06:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen