klart.se

Du är här: Att tänka på vid värmebölja

Att tänka på vid värmebölja 

Under sommarens allra varmaste dagar finns det risk för att hälsan påverkas av värmen. Här får du några råd och tips som kan passa för alla åldrar.

Citronskivor och isbitar.

SMHI har ett varningssystem för värmeböljor. Nedan kan du se vilka temperaturer som gäller för de olika varningsnivåerna.

• Meddelande om värmebölja: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 26°C tre dagar i följd.

• Klass 1-varning för värmebölja: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 30°C tre dagar i följd.

• Klass 2-varning för värmebölja: Klass 1-varning utfärdad och prognos på att perioden med maxtemperatur på minst 30°C kan bli längre än 5 dygn och/eller maxtemperaturen ligger på minst 33°C tre dagar i följd.

Det är välkänt att värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall, speciellt i den äldre befolkningen. Extrem värme är farligt för alla, men små barn, personer över 65 år och kroniskt sjuka utgör speciellt sårbara grupper. Små barn och äldre personer har sämre temperaturreglering med nedsatt förmåga att avge värme via svettning. Äldre personer kan ha nedsatt förmåga att känna törst medan små barn är beroende av andra för att få i sig dryck. Äldre personer har dessutom oftare kroniska sjukdomar och medicinerar med läkemedel som kan påverka temperaturreglering eller vätskebalans.

Symtom vid värmepåverkan
Huvuddelen av ökad sjuklighet och dödlighet under värmebölja beror på hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdom, samt läkemedelseffekter. Dock bör man känna till att det finns ett antal specifikt värmerelaterade symptom och sjukdomstillstånd, vilka även kan drabba yngre och friska individer:

Värme-synkope: Yrsel och svimning pga. uttorkning, blodkärlsvidgning (ofta vid samtidig hjärt-kärlsjukdom och medicinering).
Värmeutmattning: illamående, kräkningar och cirkulationskollaps. Kan uppträda vid kroppstemp på 37-40 grader. Detta beror på vatten- eller natriumbrist och kräver snabb insats med nedkylning och uppvätskning.
Värmeslag kan uppstå vid obehandlad värmeutmattning och är ett urakut tillstånd med förvirring, kramper, ev. medvetandeförlust, het och torr hud och en kroppstemperatur över 40.6 grader, vilket obehandlat kan ge organsvikt, hjärnskada och leda till döden.
Värmeödem – yttrar sig vanligen som svullna anklar
Värmekramper (pga. uttorkning och förändrad saltbalans i kroppen). Ses framförallt vid intensiv sportutövning i värme.
Värmeutslag: små kliande röda knottror. Detta är ofarligt och går över spontant.
 
 
Röd färg = uppsök sjukvården. 
Gul färg = extra dryck och se till att hålla dig sval. Kontakta 1177.
Grön färg = ingen fara, förebygg genom att hålla dig sval.


Allmänna råd till äldre och deras anhöriga
Extrem värme är farlig för alla, men den som är äldre, kroniskt sjuk eller har ett funktionshinder är särskilt utsatt. En värmebölja kan innebära en allvarlig hälsorisk i dessa grupper.

Var uppmärksam på inomhustemperaturen
Risken för hälsoproblem ökar påtagligt om temperaturen når upp till 26 grader tre dagar i följd.

Öka vätskeintaget – Vänta inte på törstkänsla
Undvik dock stora mängder söta drycker och alkohol. Servera gärna vätskerik mat, t.ex. grönsaker och frukt. Gärna intag av en skiva saltgurka.

Försök ordna en sval miljö
Utnyttja gardiner, persienner och markiser. Det är viktigt att nyttja bostadens/boendets svalaste plats. Vädra nattetid när det är svalt. Undvik att vädra på dagen när det är som varmast. Överväg att sova i källare. Sätt upp termometer inomhus, gärna i alla rum där du vistas då temperaturen kan skilja sig åt med flera grader i olika rum. Om temperaturen är över 25 grader i rummet där du vistas bör svalare plats uppsökas. Införskaffa luftkonditioneringsaggregat.

Ordna svalkande åtgärder
En sval dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Löst sittande kläder i bomull eller linne som är svalare än åtsittande syntetkläder.

Uppmana till minskad fysisk aktivitet
Gäller under hela dygnet vid värmebölja.

Var extra uppmärksam vid tecken på värmepåverkan
Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, och andningsfrekvens, samt nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Vissa läkemedel, som t.ex. vätskedrivande kan behöva justeras vid värmebölja. Ring 1177 för råd om du får nya eller förvärrade
besvär enligt ovan.

Publicerad:  2019-07-26 08:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)