klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Miljö- och energifrågor > Hälsoskydd > Ny tobakslag från 1 juli 2019

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter.Huvuddragen i den nya lagen är:

• Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln (butik) vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Detta innebär att den som avser sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen och att kommunen gör en prövning av personlig och ekonomisk lämplighet.

• Utökat rökförbud - ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

• Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar (vattenpipa). Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

• Spårbarhet och säkerhetsmärkning - bestämmelserna kommer från EUs tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.


Du som redan säljer tobak:

Säljer du redan idag tobak och vill fortsätta göra det behöver du ansöka om tillstånd hos Miljö- och byggnämnden. Ansökan kan göras från och med 1 juli. Senast den 1 november måste du lämna in din ansökan, annars får du inte fortsätta sälja tobak.

Miljö- och byggavdelningen har gjort ett informationsutskick till dig som redan är tobakshandlare. Vi planerar ytterligare ett utskick i sommar med mer detaljer kring ansökan och de nya reglerna.

Du som vill börja sälja tobak innan 1 juli:

Vill du börja sälja tobak innan den fösta juli ska du göra en anmälan. Mer information om anmälan av tobaksförsäljning finns hos kommunen. Efter den 1 juli måste även du ansöka om tillstånd. Se rubriken ovan.


Du som vill börja sälja tobak efter den 1 juli:

Om du vill börja sälja tobak i din butik efter den 1 juli ansöker om tillstånd för det. Ansökningsblankett kommer att finnas tillgänglig den 1 juli.
 

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-05-24
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen