klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Onsdag den 24 april hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg


Uppföljning personalförsörjning


Kommunens revisorer har i sin granskning sett att en av de största utmaningarna inom kommunsektorn är personalförsörjning. Revisionens uppdrag är att granska den verksamhet som bedrivs. Norsjö kommun saknar ett arbetssätt som är planerat och systematiskt inom området personalförsörjning.

Norsjö kommun ska ta fram en plan för personalförsörjning.

Kommunstyrelsens beslut:
HR-chef Inger Johansson får i uppdrag att jobba fram ett styrdokument för personalförsörjning.

**********

Kriterier nytt bidrag till pensionärsföreningar i Norsjö kommun

Pensionärsföreningar i Norsjö kommun kan söka pengar hos kommunen. Pengarna som går till pensionärsföreningar är ett ekonomiskt stöd som ska öka gemenskap och trivsel för pensionärer i Norsjö kommun.

Klicka här för att öppna kriterierna (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till kriterierna men punkten religiösa aktiviteter stryks.

**********

Information – Akademi Norr

Christer Lindblom, verksamhetschef för Akademi Norr, är på plats för att berätta om Akademi Norr.

Det är 13 kommuner som är med och de ligger i fyra olika län. Akademi Norrs yta är lika stor som landet Portugals. Det bor cirka 100 000 inom området.

Det finns ingen högskola eller universitet inom Akademi Norr, men det finns människor som behöver utbilda sig. Utbildningsnivån är högre ju närmare en högskola/ett universitet som människor bor. Det är en av anledningarna till att fokus ligger på eftergymnasial utbildning. Lärcentra ska vara navet i varje kommun. Det är dit man ska vända sig om man behöver kompetensutveckling.

Ett exempel på utbildning som Akademi Norr har arbetet med är socionomutbildning på distans via Umeå universitet. Den startade upp januari 2019. Mer än 1000 förstahandssökanden till 20 platser.

Det här var ett informationsärende. Det innebär att kommunstyrelsen inte tar något beslut.

**********

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse skrivas, den ska vara klar den 1 mars. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carin Östlund är på plats för att redovisa den för kommunstyrelsen.

I patientsäkerhetsberättelsen ska det finnas information om hur patientsäkerhetsarbetet har skötts under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har gjorts för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska finans tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Politikerna i kommunstyrelsen diskuterade bland annat statistiken kring medicinering och nattfasta.

Klicka här för att läsa patientsäkerhetsberättelsen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunstyrelsens beslut:
Antar patientsäkerhetsberättelsen

**********

Medfinansiering av TV-produktion om fiske i Norsjö

Gold of Lapland har fått en fråga av Johan Broman som producerar programserien Fiskedestination om det är möjligt att filma några avsnitt i Gold of Laplands kommuner, däribland Norsjö. Fisket har huvudrollen men i programmen lyfts även populärkulturen, främst mat och dryck baserat på lokalproducerade råvaror.

Programmen kommer att visas i Sportkanalen, TV12 samt i TV4Play under 2020. Det finns även intresse från YLE i Finland och en kanal i Nederländerna att visa programserien.

TV-produktionen måste till viss del finansieras lokalt. Detta sker dels via medverkan från besöksnäringsföretag som tillhandahåller logi, mat och aktiviteter. Dessutom behövs finansiering av produktionskostnader.

Gold of Lapland ansöker därför om ekonomiskt stöd från Norsjö kommun för att möjliggöra TV-produktion om fiske i Norsjö i serien Fiskedestination.

Erbjudandet har diskuterats i styrgruppen för Norsjö Visitor Center som anser att medverkan i produktionen skulle ha en positiv inverkan för den lokala besöksnäringen. Fiske som reseanledning till Norsjö är något av en outnyttjad resurs.

Kommunstyrelsens beslut:
Norsjö kommun bidrar med 40 000 kr till TV-produktionen Pengarna tas från bygdeavgiftsmedlens näringslivsbefrämjande del (påverkar alltså inte det bygdeavgiftsmedel som delas upp mellan kommunens föreningar).

**********

Fördelning av bygdemedel 2019 - Föreningslivet

Årets fördelning av bygdemedel för Norsjö kommun uppgår till 1 041 384 kronor.

I handlingsplanen har kommunstyrelsen fastställt att 38 % ska tilldelas näringslivsbefrämjande åtgärder och 62 % främjande av kommunens föreningsliv. Det innebär att 645 658 kronor ska fördelas till föreningar. För föreningslivet har 24 224 kronor återförts från tidigare år vilket innebär att totalt 669 882 kronor finns att fördela 2019.

Inkomna ansökningar från föreningar och organisationer uppgår till 1 423 499 kronor.

Enligt kommunens handlingsplan ska vid fördelningen stor vikt läggas vid:
− Medfinansiering av projekt där föreningen söker stöd från vissa nationella program (ex. Landsbygdsprogrammet m.fl.)

− Åtgärder för att bevara och förnya möjligheter till attraktiv fritid.

Klicka här för att se förslag till fördelningen av bygdemedel (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunstyrelsens beslut:
Föreslår Länsstyrelsen att besluta enligt förslag. Det innebär att kommunstyrelsen sagt ja men att det är Länsstyrelsen som tar det slutgiltiga beslutet.

Publicerad:  2019-04-24 09:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen