klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdagen den 11 september hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

Ledarstipendium 2018

Vartannat år delas Norsjö kommuns ledarstipendium ut till ledare inom barn- och ungdomsverksamhet. Ledamötena gick igenom de nomineringar som kommit in. Vem som får stipendiet är hemligt fram tills det delas ut på Stoorfesten den 29 september.


**********

Statens Bostadsomvandling - Sbo

Sbo är ett till 100 % statligt ägt bolag som förvärvar, äger, förvaltar, utvecklar och avvecklar fastigheter som övertas från kommuner eller kommunala bostadsbolag.

Norsjö kommun har bett Sbo att titta på Norsjövallens skola, Storgatan 80, Storgatan 78 samt f.d. Missionskyrkan för att se vilka offentliga fastigheter som kan passa att byggas om till bostäder. Den fastighet som av Sbo bedöms eventuellt vara lämplig för att omvandla till bostäder är Norsjövallens skola. Ingeting är bestämt i det här ärendet.

NLAB kommer också att vara del i arbetet då de har kunskap om vilka typer av bostäder som är efterfrågade i kommunen.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunal utveckling får i uppdrag att fortsätta dialog med Sbo om omvandling av Norsjövallens skola.

**********

Projektansökan ”Bastuträsk Företagarförening om städning av Basenområdet”

Basenområdet i Bastuträsk är en industritomt där den f.d. byggnaden har rivits för några år sedan. På området finns sedan många år kvar rester från tidigare byggnader på grund av en låsning mellan nuvarande ägare och anlitad entreprenör för saneringen. Låsningen medför att området förblir i obrukbart skick och att kommunen i förlängningen riskerar få stå för hela saneringskostnaden om nuvarande ägarbolag försätts i konkurs.
Bastuträsk Företagarförening vill sätta igång och medfinansiera ett projekt som ska bekosta städningen och göra att låsningen bryts.

Med detta projekt vill man dels få bort den upplevda skamfläck för Norsjö kommun och för Bastuträsk som platsen innebär, dels möjliggöra för två medlemsföretag att förverkliga de planer för framtiden man har för området. Dessa planer ska förhoppningsvis skapa arbetstillfällen både på plats samt på Terminalen.

Om uppstädningen av området kan göras har Fabriken AB ett avtal om att köpa fastigheten. Avtalet kommer att skrivas under så fort alla beslut om städning är tagna. De båda företag som varit inblandade i saneringen av basenhuset medfinansierar stora delar av företagsföreningens del i projektet.

Med den bakgrunden anser kommunal utveckling att det bör ligga i kommunens intresse att med hjälp av företagarföreningen i Bastuträsk genomföra städningen inom närtid samt möjliggöra för framtida utveckling av nya verksamheter i Bastuträsk.

Kommunstyrelsens beslut:
Norsjö kommun säger ja till att vara med i projektet ”Städning av basenområdet” i Bastuträsk.
Medfinansiering sker med 50 %, dock max 163 200 kr.

**********

Medborgarförslag – Simhallens öppettider

Det har kommit in ett medborgarförslag som handlar om att ändra simhallens öppettider. Norsjö simklubb bedriver en bred verksamhet för barn och ungdomar och vill att det ska finnas möjlighet för alla som vill att lära sig simma i föreningens regi.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Vid varje början av säsongen ska simklubben och ansvarig för simhallen komma fram till en så bra lösning som möjligt. Det ska vara bra både för allmänhet och för de som tränar med simklubben. Säger nej till medborgarförslaget.

**********

Här hittar du protokollet när det är justerat.

Publicerad:  2018-09-11 14:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen