klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Miljö- och energifrågor > Miljöfarlig verksamhet > Toalettlösningar för fritidsboenden

Toalettlösningar för fritidsboenden

heart-590460_960_720.jpg

Det finns många toalettalternativ för ett fritidshus som inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet.

Torrtoalett
Det finns flera olika konstruktioner och storlekar på torrtoaletter, men generellt så kräver torrtoaletter- biologiska toaletter mer tillsyn och skötsel än en ”vanlig” vattentoalett.
Nedan får du en kort inblick i de olika alternativ som finns, även www.avloppsguiden.se har information om olika lösningar.

Utedass
Den vanligaste lösningen på toalettfrågan är fortfarande det gamla hederliga utedasset. Ett utedass kan mycket väl anordnas inomhus med god ventilation, möjlighet till handtvätt samt toalettstol i plast eller porslin. Något som är viktigt att tänka på är att latrinet i utedasset måste tas om hand, så en grop i marken är inte acceptabel.

De alternativ som finns är främst en latrinkompost på den egna fastigheten (se separat information latrinkompostering) eller att man har en latrintunna. För att själv få ta hand om latrinen på fastigheten i en så kallad latrinkompost krävs tillstånd av kommunen.

Latrintunnor går att köpa på Knut’n (Industrivägen 1).

Multrum
Är en stor behållare placerad under toalettutrymmet för samkompostering av latrin och hushållsavfall. Toaletten rekommenderas till fritidsboende med mer än fyra hushållsmedlemmar, då den är mindre känslig för överbelastning. Toaletten finns även med urinseparering/uppsamling av kompostvätska. För hantering av urin från toaletten gäller samma regler som för en urinseparerande toalett

Mulltoaletter
Mulltoaletter har en mindre behållare i anslutning till toalettstolen och kräver vanligtvis el-anslutning och placering i uppvärmt utrymme. Avfallet komposteras till mull i toaletten och det förmultnade avfallet används främst som jordförbättringsmedel i trädgården. 

Förbränningstoalett
I toaletten förbränns toalettavfallet vid hög temperatur och askan kan spridas i trädgården. Ingen kompostering av avfallet krävs.

Förtorkningstoalett
Toaletten är i princip utseendemässigt en modernare variant av ett utedass. Avfallet komposteras inte till mull i toaletten och måste därför kompletteras med en latrinkompost för kompostering av avfallet.

Frystoalett
Toaletten fungerar i princip som en frysbox, det vill säga, avfallet fryses ner i en behållare i toaletten. Avfallet komposteras inte till mull i toaletten och måste därför kompletteras med en latrinkompost för kompostering av avfallet.

Paketeringstoalett
Toaletten paketerar automatiskt avfallet i påsar i toaletten. Avfallet komposteras inte till mull i toaletten och måste därför kompletteras med en latrinkompost för kompostering av avfallet. Avfallspåsarna till toaletten ska vara av biologiskt nedbrytbart material.

Urinseparerande förtorkningstoalett
Denna toalett är utformad så att urinen och fekalierna separeras i toaletten. Urinen avleds till separat behållare och det fasta avfallet samlas upp i toalettens behållare. Avfallet komposteras inte till mull i toaletten och måste därför kompletteras med en latrinkompost för kompostering av avfallet.
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-12-20
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen