klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Avfall och återvinning > Kompostering > Latrinkompostering

Latrinkompostering

kompost.jpg

Att kompostera toalettavfall är fördelaktigt på många sätt. Du får ett utmärkt gödningsmedel till trädgården. Avfallet behöver inte transporteras långa sträckor. För att själv få ta hand om latrinen på fastigheten i en så kallad latrinkompost krävs tillstånd av kommunen.


Behållare
På marknaden finns ett flertal latrinkomposter att välja mellan. Storleken kan variera mellan cirka 2 x 350 liter och 2 x 500 liter beroende på hur många personer som använder den. En latrinkompost ska alltid bestå av två fack eller separata behållare för att komposteringen ska kunna ske växelvis.

Det går även bra att bygga sin egen behållare. Behållaren ska vara skadedjurssäker, tät och stå på en hårdgjord yta. Den måste även vara ventilerad för att komposteringsprocessen ska fungera på ett bra sätt.
Det är inte tillåtet att dränera av en latrinkompost eftersom det kan leda till spridning av smittämnen (bakterier och virus) och utsläpp av näringsämnen.

Här hittar du mer information om egen konstruktion av latrinkompost (pdf, öppnas i ny flik)

Skötsel
Behållarna placeras på den egna fastigheten minst fem meter från närmaste tomtgräns. Välj en skuggig plats men inte direkt mot norr. Behållaren ska placeras på betryggande avstånd från vattentäkt.
 
Vid igångsättandet läggs ett lager strömaterial t.ex. sågspån, torvmull eller dylikt i botten på behållaren. Latrinet varvas sedan med strömaterial för att suga upp fuktighet. Kalk eller liknande tillsatser ska inte tillsättas.
 
Då behållaren fyllts till ungefär 2/3 avbryts tillförseln av latrin. Komposten ska nu komposteras i mellan sex månader och två år utan påfyllning för att smittämnen ska kunna brytas ned. Tiden för komposteringen beror på om du väljer en varmkompost eller en kallkompost. Under tiden tas den andra behållaren i bruk och det växelvisa användandet är därmed påbörjat.

Användning av kompost från latrin
Komposten kan nu användas i till exempel blomsterlandet eller trädgårdslandet. Vill du använda komposten från latrin till grönsaker som vi äter råa rekommenderas minst två växtsäsonger mellan spridning och skörd.

För annat livsmedel som vi äter (bärbuskar, potatis m.m.) rekommenderas en växtsäsong mellan spridning och skörd. Ska komposten användas för annat än livsmedel (till exempel blommor) så kan kortare tid gå mellan spridning och skörd.

Tänk på att kompost från latrin är mycket näringsrik och du kan därför behöva blanda ut den med mindre näringsrikt material innan användning.

All hantering av latrin ska skötas så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, till exempel så att inte lukt uppstår.
Komposten är oftast klar att användas då temperaturen gått ned och den känns som jord. Är du osäker på hur väl hygiensiseringen (nedbrytningen av smittämnen) i en varmkompost har lyckats bör du låta komposten stå och efterkompostera i ca två år innan du använder dig av den.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-12-20
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen