klart.se

Vattenvårdsprojekt

IMG_0274.JPG

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning kommer tillsammans med Skellefteå kommun att genomföra ett vattenvårdsprojekt om algblommande sjöar i Norsjö och Skellefteå kommuner.

Projektet kommer att pågå under 2018-2020 och ska genomföras parallellet med screeningprojekt av andra sjöar i området. Vattenvårdsprojektet finansieras med LOVA-medel och medfinansieras av Skellefteå och Norsjö kommuner.

Inom projektet ska det ske en kartläggning av sju sjöar i Norsjö och Skellefteå kommuner. De sjöar som ingår i vattenvårdprojektet är:

• Stor Lappselet (Skellefteå)
• Fäbodträsket (Skellefteå)
• Kalvträsket (Skellefteå)
• Sör-Lidträsket (Skellefteå och Norsjö)
• Nörd-Lidträsket (Norsjö)
• Bjurselet (Norsjö)
• Norsjön (Norsjö)

I vissa av dessa sjöar har det under senare år konstaterats algblomning och övergödningsproblem. Norsjön har även tidigare dokumenterats med övergödningsproblem och klassas med måttlig ekologisk status i VISS (vatteninformationssystem Sverige). Stickprovsanalyser har påvisat kraftigt förhöjda halter av fosfor i sjöarna.

Idag saknas till stor del statusklassning utifrån biologiska kvalitetsfaktorer och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i de ovan nämnda sjöarna. Inom projektet kommer provtagning göras dels mitt i sjön och på en del av biflödena till/från sjöarna.

Inom projektet kommer en åtgärdsplan att upprättas som ska redovisa näringssituationen, påverkanskällor samt prioritering av möjliga åtgärder. Målet är att minska algblomning och på sikt uppnå god status enligt Vattendirektivet i de ingående sjöarna.

De sjöar i Norsjö kommun som ingår i det parallella screeningprojektet är:

• Arnträsket
• Mensträsket (Bastuträsk)
• Sikträsket
• Kvavisträsket
• Gransjön
• Raggsjön
• Gissträsket
• Lillholmträsket

I dessa sjöar kommer provtagning att ske mitt i sjön under aug-sep 2018.
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-06-20
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen