klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Gymnasium > Språkintroduktion

Språkintroduktion

Hand i hand_web_bylineok.jpg

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning.
 
 
På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning.
Utbildningen läggs upp efter att elevens kunskaper validerats, det vill säga att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar eleven.
Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.
Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Källa skolverket.se

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-04-05
Kontaktperson

Hultin
Carola  Hultin
Rektor gymnasium, vux, sfi, Bastuträsk skola, grund- och gymnasiesärskolan

Telefon

0918-14275

E-postadress 
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen