klart.se

Digital anslagstavla


Justerade protokoll

Gemensam överförmyndarnämnd
Sammanträdesdag: 2020-09-16
Anslaget sätts upp: 2020-09-22
Anslaget tas ned: 2020-10-13
Sekreterare: Hanna Eng

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdag: 2020-09-08
Anslaget sätts upp: 2020-09-08
Anslaget tas ned: 2020-10-05
Sekreterare: Ingela Lidström

Demokrati- och medborgarberedning
Sammanträdesdag: 2020-08-27
Anslaget sätts upp: 2020-09-02
Anslaget tas ned: 2020-09-24
Sekreterare: Siv Bäckström

Utbildnings- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdag: 2020-09-03
Anslaget sätts upp: 2020-09-03
Anslaget tas ned: 2020-09-25
Sekreterare: Aina Sjölin Ekman


Du hittar de flesta protokollen här (intern länk, öppnas i nytt fönster)Tillkännagivanden och kungörelser

Underrättelse om granskning av detaljplan för Noretområdet, Norsjö kommun

 

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-09-22
Kontaktinformation

Kansli och IT-enheten
Kansli och IT-enheten


Telefon

0918-14000 (vx)

*
 
Detta är den digitala versionen av Norsjö kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Relaterad information
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen