klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Trygg och säker > Din krisberedskap

Din krisberedskap

mat.jpg

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Ditt ansvar vid kris och samhällsstörning

Det mesta i vårt samhälle fungerar vanligtvis utan störningar, men ibland händer något oväntat. Myndigheter och medborgare har ett gemensamt ansvar att hantera katastrofer och andra kriser. Även om Västerbotten har en god övergripande krisberedskap är det omöjligt för samhället att skydda alla från allt.
 
Det första som du kan göra för att bidra till den gemensamma krisberedskapen är att skaffa en god beredskap hemma. Det gör att ditt hushåll kan vara självförsörjande några dygn medan räddningstjänstens resurser går till att hjälpa mer utsatta grupper i samhället.

Varför ska jag förbereda mig?

Eftersom en allvarlig händelse kan uppstå hastigt och utan förvarning är tiden en kritisk faktor. Genom att i förväg skaffa tillräckligt med kunskap om vilket stöd kommunen kan ge och vilket ansvar du själv har kring din egen säkerhet, kan du skapa förutsättningar för att klara dina egna behov under en allvarlig händelse. Dessutom får du ökad kännedom om hur du kan agera i en krissituation och vad som gäller efteråt.

Tips för en god beredskap hemma

Under fliken Krislåda kan du läsa mer om hur du bygger upp din beredskap hemma. Där får du tips om vad som kan vara bra att ha i hemmet innan en samhällskris inträffar.

Gå direkt till sidan om krislåda här (länk)
Planera för att klara dig i minst tre dygn (till exempel utan el) i ett första steg, eller så länge som just dina förutsättningar tillåter. En större samhällskris är inte nödvändigtvis över efter tre dygn, men det ger dig lite tid att tänka över situationen för att kunna fatta viktiga beslut. 
Här får du tips och råd om vad du och din familj bör göra samt vilken utrustning som kan vara bra att ha i hemmet i händelse av kris.

Gör rätt saker i en krissituation


• Sätt på radion. Lokalradion (P4, frekvens 103,6). Det är viktigt att hålla sig uppdaterad.

• Ta det lugnt - alla gör så gott de kan. Undvik att ringa myndigheter om du inte måste. Myndigheter behöver kunna ringa för att kartlägga och hantera situationen.

• Ring 112 enbart om du måste alarmera ambulans, polis eller räddningstjänst.

• Stanna/bo kvar hemma om inte annan information ges. Ha beredskap för att kunna bo kvar också i primitiva och provisoriska former.

• Kontakta grannar och hjälp varandra.

• Undersök om någon i din omgivning behöver hjälp, t.ex. äldre eller personer med funktionsnedsättning.

• Dela med dig av utrustning som du kan avvara.

• Om du har barn, förklara situationen för dem på ett lugnt och sansat sätt. Låt dem gärna delta i det som ska göras.

• Läs mer hur du hittar krisinformation här.

Ett tips är att även se filmen "Om krisen kommer", utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Filmen beskriver vad som är viktigt att tänka på, vad som är bra att ha hemma och vad du själv kan göra om du hamnar i samma situation.

 
 

Sidan uppdaterad:  2019-05-08
Kontaktperson

Bäckström
Siv Bäckström
Kanslichef & Stabschef IT

Telefon

0918-14263

E-postadress


Arbetsplats
Kansli och IT-enheten
 

Vill du veta mer?
Du kan läsa mer på DinSäkerhet.se, Krisinformation.se eller 72timmar.se (länkar, öppnas i nya flikar).
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen