klart.se

Du är här: Kommun och politik > Styrdokument > Kommunfullmäktiges Övergripande mål 2019-2022

Kommunfullmäktiges Övergripande mål 2019-2022

Kommunfullmäktige beslutar, under mandatperioden, om de övergripande mål som beskriver vad kommunförvaltningen (verksamheterna) ska fokusera på och sätter även målnivåer på de goda resultat som kommunen strävar efter att uppnå.

Revidering av målen eller förtydliganden kan göras årligen enligt kommunfullmäktiges beslut.Kommunstyrelsen, och via dess utskott,  utövar tillsyn på hur arbetet fortskrider under året och hur nära måluppfyllelse kommunen är.

Måluppfyllelsen rapporteras i Delårsrapport (jan-jul) samt i Årsredovisning (jan-dec), som är de dokument där måluppfyllelsen sammanställs och redovisas. Där beskriver och kommenterar verksamheterna resultatet samt berättar om förbättringsarbeten inom områden där kommunen eventuellt inte når målen.

Varje mandatmål (4-års mål) har också delmål som uttrycks som årsvisa milstolpar som bör uppnås för att visa att verksamheten är på god väg att nå hela vägen till mandatmålet.

ÖVERGRIPANDE MÅL 2019-2022 

Övergripande mål samt fokusområden (pdf)

För ytterligare information och access till databasen för bland annat KKIK- kommunernas kvalitet i korthet och andra jämförelser besök gärna:

www.kolada.se


 
 

Sidan uppdaterad:  2020-08-31
Kontaktperson

Johansson
Inger Johansson
HR-chef

Telefon

0918-141 19

Mobiltelefon

073-0883697

Besöksadress

Norsjö

E-postadress


Arbetsplats
Personalenheten
 
Kontaktinformation

Kansli och IT-enheten
Kansli och IT-enheten


Telefon

0918-14000 (vx)

*
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen