klart.se

Dexter

Dexter - den webbaserade IT-lösningen för Norsjö gymnasiums lärare, elever och vårdnadshavare.

Gymnasieskolan och KomVux har ett administrativt WEBB-baserat stöd eftersom det har uppstått ett större behov av dokumentation utifrån den nya skollagen med bl a skärpt närvarokontroll på gymnasiet, ökade krav på dokumentation av åtgärdsprogram, individuella studieplaner, resultatuppföljning av nationella prov, betyg och bedömning samt högre krav på det systematiska kvalitetsarbetet.

Dexter som är den webbaserade lösning kommunen valt, är en molnbaserad tjänst som ger service i skolärenden, alla dagar dygnet runt. Det innebär att den också ger bättre service till föräldrar och elever avseende åtkomst av information om skolan.
För lärarpersonalen ges tillgänglighet till det som idag finns i vårt verksamhetssystem IST/Extens t ex klasslistor och betyg.  Läraren använder Dexter för individuella studieplaner, betygshantering, närvaroregistrering och mycket mer.

När eleven fyller 18 år stängs föräldrainloggningen av och eleven får själv dela sin inlogging om han/hon vill det. Det finns en blankett för medgivande om delad inloggning om ni vill använda er av en sådan.

Med inloggning får du som vårdnadshavare/elev information om bl a:
- Studieplaner
- Schema
- Se registrerad närvaro/frånvaro
- Möjlighet att via Webben anmäla frånvaro

Det finns även en MobilApp att ladda ner för frånvaroanmälan.
 
 

Sidan uppdaterad:  2020-03-26
Kontaktinformation

Utbildningsexpeditionen


Telefon

0918 - 141 90

Telefontid

07:00-16:00

Besöksadress

Skolgatan 25

E-post:


Norsjoskolor: Norsjoskolor@norsjo.se


Barnomsorg: Barnomsorg@norsjo.se

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen