klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Gymnasium > Elevinformation > Inackordering och busskort

Inackordering och busskort

Busskort
Om du går på gymnasiet eller läser gymnasial nivå på en kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola och har långt till skolan kan du ansöka om ett busskort. I vårt blankettarkiv hittar du de olika blanketterna. Observera att det är olika beroende vilken skola du ska ansöka till.

För att få ett busskort ska det vara minst sex kilometers avstånd mellan din folkbokföringsadress och skolan.

Observera att olika regler gäller för att få busskort i grundskola och gymnasieskola, samt att du måste studera på heltid för att få ett busskort.

Giltighet
Busskortet gäller under skoldagar för resa till och från skolan, två enkelresor per dag inom länet. Bussbyte måste ske inom 3 timmar från resans början. Mer information om busskort finns på www.tabussen.nu.

Om du förlorar ditt CSN-bidrag förlorar du även din rätt till busskort.

Om avståndet till skolan blir kortare än sex kilometer för att du flyttar eller byter skola är du skyldig att lämna tillbaka busskortet. Du kan bli återbetalningsskyldig om du använder ett busskort som du inte har rätt till.

Det är viktigt att tänka på säkerheten! Använd säkerhetsbälte när du åker buss! Läs mer om bälte i buss (pdf, nytt fönster)

----------

Inackorderingstillägg
Elev vid kommunal gymnasieskola eller vuxenutbildning som är berättigad studiehjälp och på grund av avståndet måste vara inackorderad på skolorten, kan söka inackorderingstillägg. Elever vid folkhögskolor och fristående skolor ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Regler
Tillägget kan beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20.

Eleven kan inte få både inackorderingstillägg och busskort/resebidrag.

Reseavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst 40 km samt att eleven ska vara folkbokförd i Norsjö kommun. Eleven ska vara heltidsstuderande.

Inackorderingstillägget utgår idag enl nedanstående tabell.

Zon 1     38-174 km                   1550 kr
Zon 2     175-899 km                 1735 kr
Zon 3     900 km eller längre     2300 kr


Utbetalningar
Tillägget betalas ut för månaderna september-december och januari-maj, sammanlagt 9 månader under läsåret.


Du hittar blanketterna i Blankettarkivet.


NY ANSÖKAN MÅSTE GÖRAS FÖR VARJE LÄSÅR!
 
 

Sidan uppdaterad:  2020-06-22
Kontaktinformation

Utbildningsexpeditionen


Telefon

0918 - 141 90

Telefontid

07:00-16:00

Besöksadress

Skolgatan 25

E-post:


Norsjoskolor: Norsjoskolor@norsjo.se


Barnomsorg: Barnomsorg@norsjo.se

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen