klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Sammanfattning från kommunfullmäktige 

Måndag 12 december kl. 18.00 har kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

NK_logo_web.jpg

Uppdatering av kommunfullmäktiges styrkort gällande övergripande mål 2016-2018

I och med den nya processen för mål- och resultatstyrning som beslutades 2016-03-21 finns behov av några uppdateringar.

Uppdateringarna utgår från synpunkter och kommentarer delvis från revisorer, förtroendevalda och verksamhetsansvariga.

1)  Ekonomiska mål uttrycks i löpande text i delårsrapporten och gör det svårare att utläsa kommunstyrelsens utfall

En ny bilaga 3 till styrkortet med följande innehåll föreslås:

Nyckeltal/mått Prognostiserad måluppfyllelse år x
Årsresultatets andel av skatteintäkter
statsbidrag skall uppgå till minst 2%
Status och detaljsiffra rapporteras
% (ex. Nej, 4,4 Mkr av 5,6 Mkr förväntat)
Soliditeten bör inte understiga 70 %
Nettoinvesteringarnas andel av
skatteintäkter och statsbidrag ska inte överstiga 7 %
Kommunens betalningsberedskap få
inte understiga 30 dagars löpande utbetalningar.

2)  Mål nr 12: Antal barn per personal som i genomsnitt finns i kommunens förskolor (antal barn/heltidsanställd)

a.   Mandatmål och delmål ändras från 5,2 barn till 5,6 barn (en korrigering)

3)  Mål nr 13: Indikator enigt KKIK mått 8 - Handläggningstid i snitt (dagar) för ekonomiskt bistånd.

a.   I och med införandet av e-tjänst (SSBTEK) har informationshanteringen drastiskt förbättrats och systeminförandet bör innebära att handläggningstid kan hållas kortare än 11 dagar. Under 2016 visar tiden ca 2,6 dagar. Därför föreslås en ändring av mandatmålet samt delmålet från 11 dagar till 2,5 dagar

4)  Mål nr 16: Indikator gällande brukarundersökning kan nu efter mätning i oktober fastställa en förväntad årsvis förbättring på >= 3 % för att nå mandatmålet på 80 %

De övergripande målen gäller från och med 2017-01-01.

Magnus Eriksson (S) – diskuterade detta i kommunstyrelsen. Mål 13, haft dialog med verksamheten utifrån den nya e-tjänsten. Om man tittar på handläggningstiderna finns det fortfarande saker att jobba med. 2,5 dagar känns lite väl häftigt. Efter diskussion med verksamheten skulle jag vilja föreslå 5 dagar, det är fortfarande en halvering utifrån de 11 dagar som vi haft. Yrkar på en ändring där.

Håkan Jansson (KD) – Jag blir konfunderad, om jag inte minns fel så har den kommuns om är bäst i Sverige en dag. Vi ska alltså ligga så långt ifrån som 5 dagar. 2,5 är ett bra riktmärke.

Magnus Eriksson (S) – jag kan inte Sverigemåttet utantill. Men som jag sa innan så är jag rädd att 2,5 stjälper mer än hjälper. Systemet är nytt och risken som vi ser är att vi sätter för stor press. Vi ska givetvis ner ännu mer.

Lena Brännström (KD) – det är ett mandatmål som gäller 2017 och 2018. Då finns det inga ambitioner för 2018. Det känns som att vi inte har motivet klart för oss. Har man ett högre mål strävar man efter det också. Tycker att det var ett bra mål.

Stig Larsson (L) – yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om 2,5 dagar.

Kommunfullmäktiges beslut:
Ändrar i mål 13 till 5 dagar. Kommunfullmäktige säger ja till de andra ändringarna. 

**********


Revidering av stadgar för kulturstipendium

Det finns behov av att ändra tidigare stadgar för kulturstipendium. Bland annat eftersom kommunen ändrat sin organisation.

Klicka här för att läsa stadgar för kulturstipendium (pdf, öppnas i nytt fönster).

Lena Brännström (KD) – vi vill fastställa summan till 6 000 kr, tidigare 5 000 kr. I budgeten anger man ingen specifik summa. Kommunstyrelsen sa ja till 6 000 kr.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till förändringarna i stadgarna. Summan blir 6 000 kr.

**********

Revidering av folkhälsopolitiskt program

Norsjö kommun har gjort om det Folkhälsopolitiska programmet. Programmet har varit ute på remiss så att bland annat tjänstemän, politiker, verksamheter, landsting, föreningar och företag fått tycka till om programmet.  Föreslår att programmet ska tryckas och skickas ut till alla hushåll i kommunen.
Klicka här för att läsa det uppdaterade Folkhälsopolitiska programmet (pdf, öppnas i nytt fönster).

Robert Boström (C) – jag har ingenting emot programmet, det är bra. Men det jag fastnade för är att vi ska skicka ut till alla hushåll i kommunen. Vi har sagt att vi ska minska på pappersanvändandet i kommunen. Tycker att vi ska lägga på hemsidan, information i gula bladet och lägga exemplar i receptionen. Är rädd att det i många hushåll hamnar i pappersinsamlingen. 

Kommunfullmäktiges beslut:
Godkänner det reviderade folkhälsopolitiska programmet.

**********

Reviderade tomtpriser i byar

I kommunfullmäktige 2016-06-20 fastställdes taxor och avgifter för 2017.

Tomtpriser i Norsjövallen/Kvarnåsen/Bjurträsk är satta till 55 kr/m2 för åkermark och 45 kr/m2 för övrig mark. Anslutningsavgift ingår.

Avgift för köp av tomt är momsfri medan anslutningsavgift är momsbelagd. Det innebär att konstruktionen för prissättningen inte fungerar bra.
Verksamheten kommunal utveckling föreslår att tomtpriset ändras till 15 kr/m2 och att anslutningsavgifter enligt taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning tillkommer.

Kommunfullmäktiges beslut:
Tomtpriserna i Norsjövallen/Kvarnåsen/Bjurträsk ändras till 15 kr/m2 från 2017-01-01. Anslutningsavgifter tillkommer.

**********

Sammanträdesdagar för 2017 och 2018

Kommunfullmäktige bestämde sammanträdesdagar för 2017.
Kommunfullmäktige
Måndag 27 mars
Måndag 12 juni
Måndag 9 oktober
Måndag 27 november

Kommunstyrelsen
Tisdag 17 januari
Tisdag 14 mars
Onsdag 26 mars
Tisdag 30 maj
Tisdag 26 september
Tisdag 14 november
Tisdag 19 december

Demokrati- och medborgarberedning
Torsdag 23 februari
Torsdag 11 maj
Torsdag 7 september
Torsdag 26 oktober

Allmänna utskottet
Tisdag 28 februari
Tisdag 11 april
Tisdag 16 maj
Tisdag 27 juni
Tisdag 12 september
Tisdag 31 oktober
Tisdag 5 december

Utbildnings- och omsorgsutskottet
Måndag 27 februari
Måndag 10 april
Måndag 15 maj
Måndag 26 juni
Måndag 11 september
Måndag 30 oktober
Måndag 4 december

Sammanträdesdagarna för 2018 är preliminära och finns i protokollet.

**********

Protokollet finns här när det är justerat (intern länk)


Publicerad:  2016-12-12 17:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen