klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Sammanfattning från kommunstyrelsen  

Tisdag den 3 maj hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg


Information från NIDS

(Norsjöidrotten i samverkan)

(Punkt 8 i protokollet)

Ordförande Ivan Harnesk och styrelseledamot Patrik Lundgren berättar om Norsjöidrotten i samverkan (NIDS).

NIDS var från början tänkt för endast idrottsföreningar men det har utvecklats och förändrats, idag har de även kulturföreningar bland medlemmarna. Det är totalt 14 föreningar som är med idag.

Under vintern 2015 och våren 2016 har en projektprocess pågått där politiker, föreningsliv, tjänstemän och näringsliv deltagit. Projektplaneringen är klar och NIDS ska gå vidare och söka projektmedel från Skellefteå Älvdal.

Inom NIDS har man jobbat mycket med integration. Framförallt tillsammans med Norsjö IF (fotboll). Både SISU och Västerbottens idrottsförbund framhåller NIDS arbete som ett lyckat exempel.

Det här är en informationspunkt - kommunstyrelsen tar inget beslut i frågan.

**********

Antagande av prioriterade folkhälsomål 2016-2017


(Punkt 10 i protokollet)

Den 8 februari 2016 beslutade Folkhälsorådet om prioriterade folkhälsomål. Dessa mål ska kommunen arbeta extra mycket med under 2016-2017. De prioriterade folkhälsomålen kommer från de kartläggningar och inventeringar som är gjorda inom folkhälsoområdena.

Målområde 3
Trygga och goda uppväxtvillkor

Målområde 4
Ökad hälsa i arbetslivet

Målområde 9
Ökad fysisk aktivitet

Målområde 10
Goda matvanor

Målområde 11
Minskat bruk av tobak, alkohol, ett samhälle fritt från narkotia och doping samt minskning av skadeverkningar av överdrivet spelande. Trygg kommun med få brott.

Kommunstyrelsens beslut:
Antar de prioriterade folkhälsoråden.
Verksamhetscheferna ska se till att medarbetarna ute i verksamheterna får veta vilka målen är. 
­ 
**********

Fördelning av bygdeavgiftsmedel 2016 - Föreningslivet

(Punkt 15 i protokollet)

Norsjö kommun har totalt 959 120 kronor i bygdeavgiftsmedel. 

38 % ska tilldelas näringslivsbefrämjande åtgärder och 62 % främjande av kommunens föreningsliv. Det innebär att 594 655 kronor ska fördelas till föreningar.

De ansökningar som kommit in från föreningarna uppgår till 2 099 238 kronor.

Klicka här för att se hur fördelningen av bygdeavgiftsmedlen ser ut (pdf, öppnas i nytt fönster)

Enligt kommunens handlingsplan ska vid fördelningen stor vikt läggas vid energieffektivisering och tillgänglighetsanpassning.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till fördelningen och skickar fördelning av bygdeavgiftsmedel till Länsstyrelsen för slutgiltigt beslut.

**********

Nytt hem för vård eller boende (HVB-hem) för ensamkommande barn

(Punkt 25 i protokollet)

Med anledning av flyktingsituationen under 2015 finns behov av ytterligare boendeplatser för ensamkommande barn. Under sista halvåret 2015 fördubblades antalet boendeplatser på kommunens befintliga HVB (hem för vård och boende) från 20 till 40 platser.

Efter kommunfullmäktiges sammanträde 21 mars fick verksamheten i uppdrag att utreda ytterligare möjligheter för boende för ensamkommande barn. De har därför tittat på lokalerna Prästgården, Medan, före detta polishuset samt Storgatan 80.
 
Personalens förslag om nytt HVB-hem är Storgatan 80.
Brandtillsyn och ventilationsundersökning är beställd men inte utförd och därmed har omsorgen ingen vetskap om det krävs ytterligare åtgärder.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till nytt HBV-hem för ensamkommande barn i fastigheten Storgatan 80.

**********

Här hittar du protokollet när det är justerat.

Publicerad:  2016-05-03 10:10

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen