klart.se

Bassängbad

Badplatser, badanläggningar
Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsynen över kommunens strand- och bassängbad samt de bassänger, pooler och floatingtankar där företag och föreningar erbjuder bad för allmänheten. Verksamheten ska genom egenkontroll säkerställa att badvattenkvaliteten är god. För att kontrollera att baden sköts och för att säkerställa kvaliteten på badvattnet, tas prover på badvattnet med jämna mellanrum.

Tänk på: Vid allt badande måste man tänka på att det kan finnas bakterier i vattnet även om det ser rent ut och även om det tidigare aldrig varit några prov som varit dåliga. Om något verkar misstänkt eller om ni känner någon konstig lukt, undvik att bada och kontakta i första hand ansvariga på badanläggningen och i andra hand Miljö- och byggavdelningen.

Bassängbad
Bassängbad som allmänheten får använda ska enligt § 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälas till miljö- och byggnämnden. Anmälan ska se senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Personlig hygien
Som badande är det viktigt att du duschar noggrant innan du hoppar i bassängen.

Egenkontroll
Den som driver en badanläggning är skyldig att planera och kontrollera verksamheten så att risker för människors hälsa eller miljön undviks. Med det menas att bland annat regelbundna provtagningar av badvattnet, skriftliga rutiner för skötsel av anläggningen, rutiner vid driftstörningar med mera.
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-11-23
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen