klart.se

Du är här: Kommun och politik > Påverka din kommun > Skicka förslag, medborgarförslag > Medborgarförslag som kommit in 2011-2013

Medborgarförslag som kommit in 2011-2013

Det kommer in en hel del medborgarförslag till Norsjö kommun. Här kan du läsa vilka som kommit in och vad kommunfullmäktige beslutade.

2013

Medborgarförslag Svar på medborgarförslaget Kommunfullmäktiges beslut: ja/nej/delvis
Bäckgården ombildas till seniorboende/
trygghetsboende

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Med hänvisning till yttrandet anses medborgarförslaget som besvarat.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Nej
Lapp på soptunna "tillåtelse att kasta hundbajspåsar"

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Medborgarförslaget bifalls. Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att genomföra förslaget.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Ja
Miljön för boende på Solbacka

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Medborgarförslaget bifalles enligt upprättat yttrande.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Ja
Postadressändring

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Medborgarförslaget avslås. Ingen ansökan skickas till postnummerrådet. Nej
Nyttjande av hotellfastigheten

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Vindkraftsfri kommun

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Revidering av vindkraftsplanen genomförs innan beslut fattas i frågan om vindkraftsfri kommun. Delvis
Skapa ett område för hantering av ved

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Verksamheten teknik och fritid uppskattar medborgarförslaget. Kommunen ställer sig villig till att utarrendera anvisat område för tillskapande av plats för vedhantering. Iordningställande av mark åvilar arrendatorn.  Ansvarig tjänsteman för skog och mark får i uppdrag att upprätta arrendeavtal. Delvis
Plats vid miljöstationen för saker som bortskänkes

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)

Med hänvisning till Ulf Lorentssons yttrande anses medborgarförslaget som besvarat.

Delar av Ulf Lorentssons svar:
Tanken är god men då Knut´n finns, som kan ta emot saker, föreslås att det alternativet används. Verksamheten teknik och fritid föreslår att medborgarförslaget avslås.

Nej
Önskemål om skateboardpark

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Medborgarförslaget medtas vid diskussionerna om aktiviteterna vid skolområdet och multisportarenan under 2013-2014.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Delvis
Hundrastgård

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att kommunens skogsmark kan nyttjas för rastning av hundar. Nej
Staty vid korsningen framför kommunhuset

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
I enlighet med Max Bohmans svar anses medborgarförslaget vara besvarat.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Delvis
Färgade lampor på vattentornet efter årstid

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)

Motionen avslås med hänvisning till chef för kommunal teknik, Ulf Lorentssons, svar.

Ulf Lorentsson, chef kommunal teknik, lämnar följande yttrande:
Det finns vita lampor på strålkastararna som belyser vattentornet och de lyser endast under årets mörkare månader och inte under sommarperioden. Om man ska byta lampor till en annan sort måste armatur i de befintliga strålkastarna bytas. Färgsättningen med vit stomme och röd övre del med en annan belysningsfärg skulle skära sig mot målningen på tornet. Ulf Lorentsson föreslår avslag på medborgarförslaget.

Nej
Gågata Rislidenvägen - Sörbyn - Storgatan

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Frågan om gång- och cykelväg efter Rislidenvägen prioriteras i fortsatta samtal med Trafikverket.

”Det finns idag en gång- och cykelväg efter Sörbyvägen till Storgatan. 2009 gjordes från kommunen ett förslag till en gång- och cykelväg från badplatsen till Storgatan (längs Rislidenvägen) i Länstrafikplanen, som sträcker sig 2010-2020. Trafikverket är väghållare efter Rislidenvägen och bestämmer då även vad som ska prioriteras i länet.”
Delvis
Rekreationsområde vid Noret

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Förslaget tas med i framtida planering av Noret-området. Delvis
Trafikproblemen vid Norsjöskolan och miljöstationen samt parkeringar

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förslag om enkelriktning av vägen vid bilprovningen avslås.

Svar på medborgarförslaget:
En trafikplan har uträttats av verksamheten teknik och fritid tillsammans med representanter från skolan. Trafikplanen är antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 § 44. Investeringsmedel är beviljade av kommunfullmäktige och upphandling av entreprenad är klar.

Etapp 1 börjar efter skolavslutningen (vårterminen 2013). Etapp 2 utreds under 2014.”

När det gäller enkelriktning av Förrådsvägen från bilprovningen till Rislidenvägen är detta svårt att genomföra då det är den enda vägen som finns att använda för vissa industrier, kommunala verksamheter samt boende.

Nej
Konsulter

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
I enlighet med upprättat yttrande avslås medborgarförslaget.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Nej

 

2012

Medborgarförslag Svar på medborgarförslaget Kommunfullmäktiges beslut: ja/nej/delvis
Låt båda tillagningsköken vara kvar och ordna dietistkompetens

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utifrån lämnat svar från verksamhetschef Azam Forsberg anses medborgarförslaget vara besvarat.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Nej
Upprustning av minigolfbanan

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utifrån lämnat svar anses medborgarförslaget besvarat.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Nej
Övergångsställen

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utifrån bygg- och miljösamordnare Elin Nilssons svar bifalls medborgarförslaget.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Delvis
Rehabiliteringsplatser samt korttids- och avlastningsplatser på Vinkelbo 2

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utifrån verksamhetschef Carina Dagbros svar avslås medborgarförslaget.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Nej
Sänkt hastighet på Skolgatan

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utifrån bygg- och miljösamordnare Elin Nilssons svar bifalls förslaget om parkeringsförbud på Skolgatan vid Solbacka och Klockarbo samt avslås förslag på hastighetsbegränsningar.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Ja och nej
Årets by

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
En utmärkelse inrättas som Årets by från och med 2013. Näringslivsavdelningen får i uppdrag att komma med kriterier för utmärkelsen, nomineringsförfarandet, prissumma och övriga villkor.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Ja
Fler papperskorgar

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utifrån lämnat yttrande avslås förslaget att sätta upp fler papperskorgar.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Nej
Utmärkelse till ungdomar

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utifrån verksamhetschef Max Bohmans yttrande anses därmed medborgarförslaget som besvarat.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs remissen på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Nej

 

2011

Medborgarförslag Svar på medborgarförslaget Kommunfullmäktiges beslut: ja/nej/delvis
Trafikförbättringar

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utifrån lämnade yttranden från berörda verksamheter anses medborgarförslaget vara besvarat.

Läs svaret på medborgarförslaget från teknik och fritid genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs svaret på medborgarförslaget från miljö och bygg genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Nej
Bbibliotekets öppettider

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
I enlighet med bibliotekschef Magdalena Sjöströms yttrande förlängs öppettiden till kl. 15:00 när utlåningsautomaten finns på plats.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Delvis
Bredband radiolänk mellan Åmliden och Risliden

Klicka här för att läsa förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster)
IT-samordnaren får i uppdrag att undersöka möjligheter till alternativ finansiering av fiberförbindelse till byar. En revidering av IT-infrastrukturplan ska genomföras och avrapporteras senast 2011-11-30.

Läs svaret på medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Delvis
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-07-01
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen