klart.se

Du är här: Korta beslut från kommunfullmäktige

Korta beslut från kommunfullmäktige  

Måndag 8 december kl. 18.00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten.

Kommunfullmäktige
Fyra ungdomar har kommit in med ett medborgarförslag som handlar om förbättrade bussförbindelser från Norsjö till Jörn, Bastuträsk och till Skellefteå.

Läs hela medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster).

Näringslivschef Lars-Åke Holmgren har svarat på medborgarförslaget där han bland annat beskriver hur busstiderna ser ut i dagsläget. 

Läs hela svaret genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget. Utifrån svaret anse medborgarförslaget som besvarat.

**********

Medborgarförslag – BMX-bana/pumptrack vid Arenan
Daniel Alm har kommit in med ett förslag om uppförande av en BMX-bana, eller så kallad ”pumptrack”, vid Norsjö Arena. Barn på Storspovens fritids har lämnat in en skrivelse med samma förslag.

Klicka här för att läsa hela förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Mats Skoogh, enhetschef park/fritid, föreslår att ett möte arrangeras i oktober 2014 för genomgång av möjligheten att skapa ett område för det ökade cykelintresset i kommunen.

Mattias Degerman (S), roligt med medborgarförslag som gör att vi med relativt små medel kan genomföra så att våra barn och ungdomar kan få en meningsfull fritid. Vill tacka de som kommit in med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget. Säger ja till förslaget och ger park- och fritidschef Mats Skoogh i uppdrag att upprätta nödvändiga kontrakt.

**********

Medborgarförslag – Bort med ”skogsvraken”
Marja Määttä har lämnat in följande medborgarförslag gällande bortforsling av skrotbilar:
”I skogarna finns inte bara skogsdjur, bär och svamp, utan också miljöfarliga skogvrak som stått där i decennier. Om ägaren till en övergiven bil hittas ska ägaren få räkning för bortforslandet. På det sättet har man råd med att forsla bort flera bilar. Inte bara i skogarna utan på tomma tomter, t.ex. på tomten vid brandstationen i Bastuträsk finns det övergivna bilar. Fult och med tid miljöfarligt.”

Miljöskyddstekniker Stefan Sjöström har lämnat ett svar där det bland annat framgår att regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda ett ersättningssystem för omhändertagande av uttjänta fordon. Samtidigt ska de se över lagstiftningen om flyttning av fordon i vissa fall så att statliga och kommunala myndigheter får genomföra en flytt av fordon av naturvårdsskäl.

Klicka här för att läsa hela svaret (pdf, öppnas i nytt fönster).

Marja Määttä, förslagsställare, vill få bort gamla bilar från skogen. Har läst om hur Luleås miljönämnd har hanterat frågan med skrotbilar, där var det inga problem. Vill att man hanterar frågan enligt miljöbalken. Finns många bilvrak även i byar.

Isak Frohm (S), det är en viktig fråga, om frågan gäller nedskräpning på egen tomt så är det miljö och bygg som sköter den frågan. Vill gärna ha en införd skrotpremie igen. I dagsläget finns ingen annan möjlighet än att hantera frågan som det svar som Miljöskyddstekniker Stefan Sjöström har gett.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget. Möjligheten att fakturera kostnaden till bilägaren för transport finns redan i befintlig lagstiftning. Därmed anses motionen vara besvarad.

**********

Ny busstation i Norsjö

Busstationen kommer att byggas upp på den gamla platsen.

För bakgrund i ärendet:
Klicka här för information från kommunstyrelsen 25 november.

Klicka här för information från kommunstyrelsen 14 oktober.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige säger ja till att köpa fastigheten (gamla busstationen).

Kommunstyrelsen arbete med ny busstationslösning godkänns. Ritningar för busstation, område samt kostnadsberäkningar, tillgänglighetsanpassning, med mera, ska tas fram till kommunfullmäktiges möte i mars 2015. 

**********

Sammanträdesdagar 2015

Kommunfullmäktige
Måndag 23 mars
Måndag 22 juni
Måndag 26 oktober
Måndag 7 december

Kommunstyrelsen
Tisdag 20 januari
Tisdag 10 mars
Tisdag 28 april
Tisdag 9 juni
Tisdag 15 september
Tisdag 13 oktober
Tisdag 24 november
Utbildnings- & omsorgsutskottet
Måndag 23 februari
Måndag 13 april
Måndag 25 maj
Måndag 24 augusti
Måndag 28 september
Måndag 9 november
Måndag 14 december

Allmänna utskottet
Tisdag 24 februari
Tisdag 14 april
Tisdag 26 maj
Tisdag 25 augusti
Tisdag 29 september
Tisdag 10 november
Tisdag 15 december
 
Demokrati & medborgarberedning
Torsdag 12 februari
Torsdag 7 maj
Torsdag 10 september
Torsdag 12 november


Publicerad:  2014-12-08 17:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen