klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Korta beslut från kommunstyrelsen  

Tisdagen den 25 november hade Norsjös kommunstyrelse ett sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

**********

Medborgarförslag - bussförbindelser
Ärendet ska upp i kommunfullmäktige.

Fyra ungdomar har kommit in med ett medborgarförslag som handlar om förbättrade bussförbindelser från Norsjö till Jörn, Bastuträsk och till Skellefteå.

Näringslivschef Lars-Åke Holmgren har svarat på medborgarförslaget där han bland annat beskriver hur busstiderna ser ut i dagsläget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget. Utifrån svaret anse medborgarförslaget som besvarat.

**********
Byggande av portal Marknadsplats Norsjö

Näringslivsavdelningen planerar att låta bygga en portal på internet där Norsjös alla företag presenteras. Idén med portalen är att visa upp vad kommunens näringsliv inklusive handel har att erbjuda. Att lyfta fram företagen i Norsjö kommun är en del i kampanjen att öka köptroheten.

Den som har en verksamhet med säte eller ett arbetsställe i Norsjö kommun kan synas i portalen. Det är även en möjlighet för de företag som ännu inte har startat upp sina egna webbplatser att synas i vimlet på internet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom byggande av portal Marknadsplats Norsjö till ett maximalt pris av 40 000 kronor.

För finansiering nyttjas bygdeavgiftsmedel näringslivsbefrämjande delen.

**********

Medborgarförslag – BMX-bana/pumptrack vid Arenan
Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Daniel Alm har kommit in med ett förslag om uppförande av en BMX-bana, eller så kallad ”pumptrack”, vid Norsjö Arena. Barn på Storspovens fritids har lämnat in en skrivelse med samma förslag.

Klicka här för att läsa hela förslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Mats Skoogh, enhetschef park/fritid, föreslår att ett möte arrangeras i oktober 2014 för genomgång av möjligheten att skapa ett område för det ökade cykelintresset i kommunen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget. Säger ja till förslaget och ger park- och fritidschef Mats Skoogh i uppdrag att upprätta nödvändiga kontrakt.

**********

Lokal för ny förskoleavdelning
Utifrån behovet av lokal för ny förskoleavdelning föreslår verksamhetschef Therese Berg och förskolechef Anette Lidén att Dagcenters nuvarande lokaler används, förutsatt att de är lediga. Den nya avdelningen, Spelevinken, ingår tillsammans med Spjuvern och Filuren i en treavdelningsförskola.

Följande kostnader för ombyggnationen uppskattas:
Golv  130 000 kr
Måleri  50 000 kr
Ombyggnationer  45 000 kr

För ombyggnation används medel som finns kvar i underhållsbudgeten. Kostnaden ovan innefattar inte en ombyggnation av befintlig toalett till två toaletter.

Klicka här för att läsa lokalutredningen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunstyrelsens beslut:
Förslagna ombyggnationer godkänns

**********

Ny busstation i Norsjö
Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Busstationen kommer att byggas upp på samma plats där den tidigare funnits.

För mer information om de olika förslagen på placering klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster). 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att träffa uppgörelse med fastighetsägare om att uppföra busstation i egen regi. Hon ska också ta fram färdiga handlingar som redovisas i kommunfullmäktige i december.

**********

Medborgarförslag – Bort med ”skogsvraken”
Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Marja Määttä har lämnat in följande medborgarförslag gällande bortforsling av skrotbilar:
”I skogarna finns inte bara skogsdjur, bär och svamp, utan också miljöfarliga skogvrak som stått där i decennier. Om ägaren till en övergiven bil hittas ska ägaren få räkning för bortforslandet. På det sättet har man råd med att forsla bort flera bilar. Inte bara i skogarna utan på tomma tomter, t.ex. på tomten vid brandstationen i Bastuträsk finns det övergivna bilar. Fult och med tid miljöfarligt.”

Miljöskyddstekniker Stefan Sjöström har lämnat ett svar där det bland annat framgår att regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda ett ersättningssystem för omhändertagande av uttjänta fordon. Samtidigt ska de se över lagstiftningen om flyttning av fordon i vissa fall så att statliga och kommunala myndigheter får genomföra en flytt av fordon av naturvårdsskäl.

Klicka här för att läsa hela svaret (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget. Möjligheten att fakturera kostnaden till bilägaren för transport finns redan i befintlig lagstiftning. Därmed anses motionen vara besvarad.

**********

Publicerad:  2014-11-25 14:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen