klart.se

Du är här: Korta beslut från kommunstyrelsen

Korta beslut från kommunstyrelsen 

Tisdagen den 9 september hade Norsjös kommunstyrelse ett sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten.

beslut.jpg
**********

Ny busstation i Norsjö

Den 10 juni fick kommunchef Katarzyna Wikström i uppdrag av kommunstyrelsen att omedelbart utreda förutsättningarna för en framtida lösning för busstation/resecentrum med berörda parter.

Den 25 juni träffades Elin Nilsson (Bygg och miljö), Lars Åke Holmgren (Näringslivschef), Tomas Johansson (Länstrafiken), Ivar Bengtsson (arkitekt, Arkinova) samt Katarzyna Wikström (kommunchef) för att diskutera en framtida busstation i Norsjö samhälle.

Om busstationen upprättas på en annan plats eller har en annan utformning än tidigare, behöver en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt en ändring av detaljplanen göras. Ändring av detaljplan tar i normala fall cirka ett halvår men kan, om överklaganden sker, ta upp till 1 år.

Aspekter som behöver beaktas vid placering av busstationen är:
­ Trafiksäkerhet och trafikflöden
­ Väntsal
­ Miljöaspekter
­ Hantering av bussgods
­ Ekonomi

Nedan presenteras tre förslag på en framtida placering av busstationen.

Alternativ 1. Bygga upp busstationen på den tidigare platsen
Mikael Dahlberg har kontaktat kommunen och presenterat sina förslag på ett nybygge av busstationen. Den finns i två alternativ där den ena inkluderar grillkök, bussgods och väntsal och det andra innefattar även en övervåning med lägenheter. Detaljplanen behöver förändras om en byggnad med lägenheter ska göras.

Alternativ 2. Att inrätta en busstation i anslutning till OK bensinstation i Norsjö
Vid samtal med Sture Karlsson, ägare till OK bensinstation framgick ett tydligt intresse till att upplåta en del av fastigheten till busstationsverksamhet. Detaljplanen behöver förändras för det här alternativet.

Alternativ 3. Att inrätta en busstation på Medan i Norsjö
Vid samtal med Anders Björk, verksamhetsansvarig på Medan, framgick att det finns goda möjligheter att förena Medans verksamhet med en framtida väntsal samt hantering av bussgods. Detaljplanen behöver förändras för detta alternativ.

Den 26 augusti tog allmänna utskottet beslut att gå vidare med förslag 1 och 3.

Kommunstyrelsen var dock överens om att gå vidare med alla tre förslag då förutsättningarna förändrats vid OK.

Till nästa kommunstyrelse vill politikern ha: bättre ritningar, övergripande kostnadskalkyl, gångtrafik hur ser flödena ut, vad händer med Frasses? 

Samhällsplaneringskommittén kommer att titta närmare på de här frågorna.

Beslut: Kommunstyrelsen tar inget beslut i den här frågan, det är en informationspunkt.

**********

Förändringar i LiBo Care AB:s verksamhet i Norsjövallen

Företaget LiboCare har ansökt till Migrationsverket om att få bedriva tillfälligt asylboende i före detta skolan i Norsjövallen. Fastigheten ägs av Norsjö kommun och frågan om tillfällig förändrad verksamhet har idag behandlats av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår framställan om tillfällig förändring av verksamhet i fastigheten Karlberg 1:21 (Norsjövallens skola). Kommunfullmäktige har sitt nästa sammanträde den 27 oktober och då tas det slutgiltiga beslutet.

**********

Ny sport-/bollhall i anslutning till befintlig sporthall

Norsjö Volley föreslår att kommunen bygger en ny sport-/bollhall i anslutning till befintlig sporthall. I dagsläget nyttjas sporthallen väldigt mycket och till stor del av volleybollklubben. Barngrupperna är stora vilket medför hög ljudnivå och att det blir väldigt trångt. Med en ny bollhall hoppas föreningen att fler i idrottsföreningar får möjlighet att ta plats och utöka sin verksamhet.

Mats Skoogh, enhetschef park/fritid föreslår att en utredning och planering av kommunens framtida behov av fritidssanläggningar påbörjas.

Kommunstyrelsens beslut: En översyn av ny sim- och sporthall påbörjas under kommande mandatperiod.

**********

Här kan du läsa hela protokollet när det är justerat (intern länk).

Publicerad:  2014-09-12 11:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)