klart.se

Bygglovsfria åtgärder

bygga.jpg


Attefallshus och andra nya åtgärder som inte kräver lov men anmälan

Från och med den 2 juli är det tillåtet att göra vissa åtgärder på vanliga villor och sommarstugor som inte kräver bygglov. Däremot krävs en anmälan och ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus behöver alltså inte söka bygglov men måste göra anmälan för att:

 • bygga ett så kallat Attefallshus på 25 kvadratmeter
 • göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter
 • bygga högst två takkupor (oftast).

Du som har ett hus som endast innehåller en bostad får dessutom:

 • inreda ytterligare en bostad
Dessutom måste du också invänta ett startbesked innan arbetena påbörjas.

Till anmälan ska följande handlingar lämnas in:

 • Anmälnings blankett finns på hemsidan (http://www.mala.se/?id=11759#bygg ) eller att hämta på kommunen.
 • Enkla men skalenliga och måttsatta plan och fasadritningar minst skala 1:100 (1 cm =1 m)
  Höjden till nocken är viktig på Attefallshusen max 4 meter från markens medelnivå vid byggnaden. Storleken på tillbyggnaden är också viktig 15 m² räknas här i bruttoarea det vill säga att om du bygger till i flera våningar får du bygga mindre.
 • En så kallad situationsplan, alltså en enkel men skalenlig och måttsatt tomtritning där byggnaden och mått till tomtgränser ritas in. Minst skala 1:500.
  Om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter till tomtgräns krävs grannens skriftliga medgivande.

För mer information
Boverket om lagändringar

Läs mer i boverkets broschyr Får jag bygga?
Länk till broschyr
 
 

Sidan uppdaterad:  2020-06-26
Kontaktinformation

Malå/Norsjö byggnadsinspektörer


Norsjö

Mirjam Nilsson (föräldraledig)
Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se

Johanna Norlin
Vik. Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: johanna.norlin[@]mala.se


Malå

Erik Lundberg
Byggnadsinspektör

Tfn: 0953–140 50 (föräldraledig på onsdagar)
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen