klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Förskola och pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg

barn-forskola-0601.jpg

I Norsjö kommun finns kommunala förskolor och fritidshem. Här finns all information du behöver om avgifter, ansökan och valmöjligheter.

Öppen förskola
I Norsjö kommun finns ingen kommunalt driven öppen förskola.

Förskola för barn 1–5 år
Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökanden eller föräldralediga. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan.
Förskolans miljö bidrar till barnens utveckling och lärande. Förskolan följer läroplanen. Språklig stimulans, social kompetens, digital kompetens, matematik, teknik och miljö är några exempel på områden som förskolan arbetar med. Målet är att skapa lustfyllda och lärande miljöer.

Norsjö kommun har förskolor i Norsjö samhälle, Bastuträsk och Norsjövallen.

Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg erbjuds i vissa delar av kommunen som ett alternativ till förskola eller fritidshem och erbjuds i åldrarna 1-13 år*. Pedagogisk omsorg är verksamhet där barn tas omhand i medarbetarens egna hem eller i en särskild lokal. Pedagogisk omsorg vilar på samma värdegrund som förskolan och följer skollagen. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande.

Avgiftsfri allmän förskola för 3–5 åringar
Barn har, från och med höstterminen det år de fyller tre år, rätt till allmän förskola. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och följer läsårstiderna för Norsjö kommuns skolor, med uppehåll för jullov, sportlov, påsklov och sommarlov.
I Norsjö kommun omfattar detta 15 timmar/vecka i befintlig verksamhet. Den pedagogiska stimulanstiden är förlagd under tisdag, onsdag och torsdagar mellan kl. 8.30–13.30 inom vissa verksamheter eller måndag-fredag 8:00-11:00 inom andra. Varje verksamhet informerar om vilka ramtider som gäller just er verksamhet.

Vilka barn får barnomsorg?
Vårdnadshavare till barn från ett års ålder kan ansöka om plats på förskola eller annan pedagogisk verksamhet i den omfattning det behövs med hänsyn till arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Asylsökande barn har samma rätt som andra barn att gå i förskolan.
Vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, kan från det att barnet fyller ett år ansöka om plats förskola eller annan pedagogisk verksamhet under femton timmar i veckan.
Verksamhet på obekväm arbetstid kan ansökas av vårdnadshavare, som har arbetstid förlagd mellan 18:00-06:00 samt arbetstid på helger. Behovet av omsorg på obekväm arbetstid måste omfatta minst 7 veckor. Platserna tillsätts efter individuell prövning.

Platserbjudande
De lediga platserna fördelas löpande. Kommunen ska erbjuda plats inom 4 månader efter att ansökan har inkommit.

Barn med behov av särskilt stöd
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd blir anvisade plats i barnomsorg om inte barnets behov av stöd blir tillgodosett på annat sätt.

Om du har frågor angående barn med behov av särskilt stöd ta kontakt med ansvarig förskolechef eller rektor för fritidhem. Se kontaktuppgifter till höger.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-09-18
Kontaktinformation

Förskolechefer


Sofi Fransson
Sofi Fransson
Förskolechef

Telefon
0918-141 75

E-postadress
sofi.fransson[AT]norsjo.se


Maria Eriksson
Maria Eriksson
Rektor/förskolechef

Telefon
072-202 29 09

E-postadress

maria.eriksson[AT]norsjo.se

 
Relaterade länkar och dokument:

Läroplaner

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)