klart.se

Du är här: Kommun och politik > Styrdokument > Policys, planer och riktlinjer

Policys, planer och riktlinjer

827985-signs.jpg

POLICY
Norsjö kommuns policys är övergripande, strategiska dokument. De ska ha tydliga avsiktsförklaringar för varje område med ett tydligt mål och syfte.

Dokumenten ska kunna användas för att styra beslut och uppnå önskade mål. Policyerna ska kopplas till värdegrunden.


Folkhälsopolitiskt program populärupplaga
Folkhälsopolitiskt program (PDf, öppnas i nytt fönster)

IT-policy
IT-policy (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kommunikationspolicy
Kommunikationspolicy för Norsjö kommun (PDF, öppnas i nytt fönster)

Konkurrenspolicy
Konkurrenspolicy (PDF, öppnas i nytt fönster) 


PLAN
Planerna/handlingsplanerna ska ange konkreta åtgärder för att nå fastställda mål på olika nivåer inom organisationen. Vid större aktiviteter ska handlingsplanen innehålla information kring kommunikationen för aktiviteten. Detta hämtas från kommunikationspolicyn.

Avfallsplan
Avfallsplan 2014 – 2020 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Delegeringsordning
Delegeringsordning (PDF, öppnas i nytt fönster)

Energiplan
Energiplan (PDF, öppnas i nytt fönster)

Genomförandeplan ANDT och BRÅ 2017-2018 Alkohol-narkotika-doping-tobak, Brottsförebyggande arbete
Genomförandeplan ANDT och BRÅ 2017-2018 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Handlingsprogram olycksförebyggande och räddningstjänst
Handlingsprogram olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst

Kulturmiljöprogram
Kulturmiljöprogram (PDF, öppnas i nytt fönster)

LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
LIS-plan (PDF, öppnas i nytt fönster)

Vindkraftsplan
Vindkraftsplan (PDF, öppnas i nytt fönster)

Äldreomsorgsplan 
Lokal äldreplan (öppnas i nytt fönster)

Översiktsplan
Översiktsplan för Norsjö kommun (PDf, öppnas i nytt fönster)

RIKTLINJE
Ibland behövs en riktlinje för att tydliggöra hur ett dokument används på bästa sätt. Detta är en metod för att säkerställa riktigt agerande och god kvalitet vid handläggning och utförande inom kommunen.

Mutor och korruption
Riktlinje för att motverka mutor och korruption (pdf, öppnas i nytt fönster)

Överenskommelse mutor och korruption (pdf, öppnas i nytt fönster)


Serveringstillstånd
Serveringstillstånd - riktlinjer (PDF, öppnas i nytt fönster)


Ej definierade dokument:

Allmänna bestämmelser för användande av Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 

 
 

Sidan uppdaterad:  2019-07-15
Kontaktperson

Johansson
Inger Johansson
HR-chef

Telefon

0918-141 19

Mobiltelefon

073-0883697

Besöksadress

Norsjö

E-postadress


Arbetsplats
Personalenheten
 
Dokumentrangordning
Här kan du läsa hur dokument inom Norsjö kommun sorteras för att enklare kunna kopplas samman med varandra, verksamheterna och med den övergripande strategin och värdegrunden.
Dokumentrangordning (PDF, öppnas i nytt fönster)
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)