klart.se

Du är här: Kommun och politik > Kommunens ekonomi > Delårsrapport

Delårsrapport

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 att anta delårsrapport för Norsjö kommun för tiden januari – augusti 2013.

Länk till den delårsrapporten finns i högra kolumnen.

Delårsrapporten är ett samlat dokument som visar vad som har hänt i kommunen och dess bolag under perioden januari – augusti såväl ekonomiskt som i verksamheterna. Delårsrapporten innehåller en beskrivning av vad man i kommunen gjort under årets första åtta månader, man gör en avstämning mot de mål som satts upp och dessutom finns det en prognos på årsresultatet för kommunen. Delårsrapporten är inte lika omfattande som årsredovisningen utan mer översiktlig.

Verksamhetsområden under kommunstyrelsen bidrar tillsammans med de gemensamma nämnderna med material till ekonomienheten, som sammanställer delårsrapporten. Den granskas och godkänns av revisorerna innan den går upp i Kommunfullmäktige. Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna ska även bedöma om resultaten i delårsrapporten är förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella mål samt fastställda mål för verksamheten.
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-11-07
Kontaktperson

Lundgren
Tina Lundgren
Ekonomichef

Telefon

0918-14163

E-postadress


Arbetsplats
Ekonomienheten
 
Kontaktinformation

Ekonomienheten
Ekonomienheten


Tina Lundgren
Ekonomichef
 
Delårsrapport

Tertial 2 - 2018
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen