klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Hälso- och sjukvård > Kommunal hemsjukvård > Avgifter hemsjukvård

Avgifter hemsjukvård

Här kan du läsa om kommunens avgifter för den kommunala hemsjukvården

Maxavgifter

Kommunens avgifter för hemsjukvård ingår inte i Landstingets hög-
kostnadsskydd. Däremot ingår avgiften för hemsjukvård i den
kommunala maxavgiften för vård och omsorg.

Detta kan bara bli prövat för dem som har en kombination av
Socialtjänst och Hälso- och sjukvård. Vilket innebär att om du har
trygghetslarm och/eller hemtjänst i kombination med en inskrivning i hemsjukvården så kommer din sammanlagda avgift inte att bli högre än det  avgiftsutrymme som kommunen räknat ut utifrån riksdagens beslut om avgifter i äldreomsorgen. Om avgiftsutrymmet är mindre än den
totala avgiften så blir avgiften reducerad. Avgiften kan maximalt bli
reducerad ner till noll kronor.


Avgifter i kommunens hemsjukvård
Avgift för inskrivna i hemsjukvård
350 kronor/månad

Avgift för de som inte är inskrivna i hemsjukvården 
200 kronor/ besök (högst 4 x 200 kronor per månad)

Bedömning/utprovning av tekniska hjälpmedel 
200 kronor/tillfälle

Bedömning/utprovning av bostadsanpassning
400 kronor/tillfälle

**********

Avgifter för hjälpmedel är desamma som Landstingets nuvarande avgifter:

Kryckkäppar: 100 kr/styck

Isdubbar: 40 kr/st

Doppsko: 8 kr/st

Rullator - andra: 300 kr/st (första rullatorn är utan avgift)

CPAP/BIPAP: 500 kr/mask

Eldriven rullstoll för utomhusbruk: 500 kr/år

Tyngdtäcken: 400 kr (engångsavgift)

**********

Följande produkter köper och ansvarar medborgaren/brukaren själv:
Förhöjningsklossar

Griptång

Strumppådragare

Duschpall - enklare

TENS-apparat

**********

Vid frågor, kontakta:

Kristina Holmström

Chef äldreomsorg
0918-14 130
kristina.holmstrom(at)norsjo.se
Anette Johansson
Enhetschef medicinska enheten och Bäckgården
0918-14239
anette.johansson(at)norsjo.se
Carin Östlund
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0918-142 41
carin.ostlund(at)norsjo.se
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-01-23
Kontaktperson

Holmström
Kristina Holmström
Avdelningschef äldre och handikapp

Telefon

0918-14 130

E-postadress


Arbetsplats
Handikappomsorg

Äldreomsorg
 
Hur får jag reda på mer?
Fortlöpande kan du läsa på
landstingets webplats om genomförandet för kommunernas övertagande av hälso- och sjukvård i hemmet.
www.vll.se/ kommunalhemsjukvard

Folder, avgifter för hemsjukvården i Norsjö kommun
Här kan du ladda ner kommunens folder om avgifter för hemsjukvården.
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)