klart.se

Hundar

dogrun.jpg

Hunden är till både nytta och nöje för många människor. Att ha hund innebär en hel del ansvar och hänsynstagande. Som hundägare är du alltid ansvarig för det som hunden gör och därför ska du ha tillsyn över din hund så att den inte orsakar skada eller obehag för andra.


Hundar som skäller
Under dagtid kan du inte begära att hundar alltid ska vara helt tysta, dock är ständigt skällande hundar inte acceptabelt. Ta hänsyn till att det kan finnas grannar som jobbat natt och behöver få sova, är sjuk eller som vistas i hemmet större delen av dagen, de ska inte behöva störas av hundskall. Om hunden skäller så att det stör nattetid kan kommunen förbjuda ägaren att ha hund i hundgård. Miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 36 § ”Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”

Det är viktigt för hundar som vistas länge i rastgårdar att miljön är stimulerande. Det är lika viktigt att de får komma utanför rastgården då och då. De ska därför rastas på annan plats åtminstone en gång per dag. 

Tänk på att en väl stimulerad hund kan ha lättare för att koppla av och i så fall stör i mindre utsträckning.

Plocka upp efter din hund!

Hundbajs och markerande hundar skapar irritation, ingen vill trampa i hundbajs eller få det på barnens kläder. Enligt Norsjö kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter 15 § ska föroreningar efter hundar plockas upp inom detaljplanelagt område. Bajspåsen kastar du i någon av de hundlatriner som finns runt om i samhället.

Lösspringande hundar
Hundar ska alltid hållas under uppsikt och kontroll och får inte springa fritt. Har du en hund som är aggressiv kan du bli ålagd av polisen att använda munkorg på den. Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) 1 § har hundägaren strikt ansvar för hunden vilket innebär att du som ägare är ersättningsskyldig för skador som din hund orsakar. 

Visa hänsyn till de människor som inte tycker om hundar, är rädda eller allergiska samt andra hundägare som kanske har en hund som är rädd, sjuk eller aggressiv. Låt inte din hund springa fram eller vara lös - koppla upp den i möte med människor och andra hundar, oavsett hur ”snäll” den är.

Under tiden den 1 mars till och med den 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att jaga vilt vilket i de flesta fall innebär att hunden ska vara kopplad. Även under andra delar av året ska du ha en sådan kontroll över din hund att den varken jagar vilda eller tama djur okontrollerat. Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) 16§. Observera att även hundar i ett långt flexikoppel kan störa vilt.

Att tänka på för dig som känner dig störd av hundar
Som granne får man under dagtid acceptera att viss störning såsom gräsklippare, lekande barn, musikspelning och skällande hundar förekommer. Tycker du dock att skällandet blir oacceptabelt störande, kontakta din granne i första hand och påpeka att hunden skäller väldigt mycket. Kanske är hundägaren inte medveten om detta om hunden är tyst när ägaren är hemma, försök finna en lösning tillsammans.

I annat fall kontakta miljö- och byggavdelningen. Om klagomål kommer in till miljö- och byggavdelningen tar vi kontakt med hundägaren och försöker också åka förbi hundgården för att få en uppfattning om hur mycket hunden skäller, vi kan dock bara få en viss uppfattning om hur stor störningen är.

Klagomålet kan vara anonymt men tänk då på att vi inte kan följa upp ärendet och ta kontakt med dig för att höra om det blivit bättre.
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-08-10
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 
Interna länkar:
Karta över hundlatrinerna finns här (intern länk)

Externa länkar:
Läs mer om djurskyddsbestämmelser för hund på www.jordbruksverket.se  
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen