klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor > Bygglov och andra lov > Bygglov > Det här får du göra utan bygglov

Det här får du göra utan bygglov

Bygglovsbefriade åtgärder för småhus

Bildkälla: Boverket, Illustration: Kjell Warnquist

Bildkälla: Boverket, Illustration: Kjell Warnquist

De bygglovsbefriade åtgärder som beskrivs på denna sida gäller endast småhus, det vill säga en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.

Om du har ett småhus, det vill säga enfamiljshus, tvåfamiljshus eller fritidshus, får du göra det här utan bygglov:
• Du får måla om en byggnad om färgen stämmer överens med huset och områdets stil och ålder.
• Du får sätta upp ett öppet staket på tomtgränsen som är högst 1 meter, om grannarna har godkänt det. blankett
• Du får bygga altangolv, bygga en mur eller ett plank runt en uteplats eller bygga ett skärmtak över en uteplats, men det finns vissa regler du måste följa då.Kontakta kommunen för att få veta vad som gäller.
• Du får bygga en friggebod i närheten av bostadshuset, om friggeboden är max 15 kvadratmeter och höjden upp till taknocken max 3 meter. Friggeboden får inte stå närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Om en mur, ett plank, altan, skärmtak eller friggebodar placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter kräver måste grannar godkänna detta skriftligt.

Detta krav gäller även gränsen mot till exempel gata och  park.

Utanför sammanhållen bebyggelse gäller dessutom följande lättnader:
• Göra en mindre tillbyggnad av bostadshus med högst 50 procent av den befintliga byggnadsytan, dock max 30 kvadratmeter. (Byggnadsyta är den yta byggnaden upptar på marken, inklusive utskjutande tak större än 0,5 meter.) Tillbyggnaden ska vara ett komplement till det befintliga huset och får inte bli dominerande.
• Uppföra komplementbyggnad i omedelbar närhet av huvudbyggnaden, om den inte blir dominerande.

Observera!

Hamnar komplementbyggnaden eller tillbyggnaden närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste grannen först godkänna planerna.

Särskilt om komplementbyggnader
• Om komplementbyggnad placeras närmare allmän väg än huvudbyggnaden kan Vägverkets tillstånd behövas. Detta gäller även vid byggande av utfart till allmän väg.
• Om komplementbyggnad placeras närmare strand än huvudbyggnaden kan strandskyddsdispens krävas om fastigheten är större än 2500 kvadratmeter.

Särskilt om jord- och skogsbruksfastigheter
• Ekonomibyggnader som behövs i jord- och skogsbruksverksamhet är inte bygglovspliktiga. För skogsbrukets behov får man till exempel bygga en skogskoja/barack för matrast och förvaring av verktyg.
• Att bygga ett stall för ridhästar på en jordbruksfastighet kan däremot kräva bygglov, då det inte hör till jordbruksverksamheten.
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2014-09-17
Kontaktinformation

Malå/Norsjö byggnadsinspektörer


Norsjö

Mirjam Nilsson (föräldraledig)
Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se

Johanna Norlin
Vik. Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: johanna.norlin[@]mala.se


Malå

Erik Lundberg
Byggnadsinspektör

Tfn: 0953–140 50 (föräldraledig på onsdagar)
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen