klart.se

Vindkraftsplan

Riksdagen har antagit ett planeringsmål/energimål som innebär att produktionen av el från vindkraft ska öka från dagens ca 1 TWh till 10 TWh år 2015. Energimålet ska också skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning och främja en omställning till förnybar energi. Med anledning av detta har Malå och Norsjö gemensamt tagit fram en vindkraftsplan.

Kommunfullmäktige i respektive kommun har nu beslutat att anta tillägg till översiktsplan; Vindkraft i Malå och Norsjö kommuner.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 10 juni till 1 september 2015. De synpunkter som inkommit samt på vilket sätt dessa beaktats finns redovisade i granskningsredogörelsen.

Kommunfullmäktige i Norsjö antog tillägg till översiktsplan, Vindkraft i Malå och Norsjö kommuner, enligt § 150 2015-12-07.

Antagandehandlingar finns till höger.

 
 

Sidan uppdaterad:  2019-04-16
Kontaktperson

Nilsson
Elin Nilsson
Miljö- och byggchef

Telefon

0953-141 71

E-postadress


Arbetsplats
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Handlägger bl.a. hälsoskydd, förorenade områden och planärenden
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen