klart.se

Vedeldning

Röken från din skorsten visar om du eldar rätt. Ta hänsyn till dina grannar. Fläktstyrda ventilationssystem gör att det är många som har problem med röken från dålig vedeldning. Vissa personer t.ex. astmatiker kan vara mer känsliga än andra för röklukt.


En enda rykande skorsten kan förpesta tillvaron för ett helt kvarter. Många upplever det som känsligt att klaga på sin grannes vedeldning. I de flesta fall är rykande skorstenar ett onödigt problem. Det är alltså främst eldaren som avgör hur bra eller dålig en vedeldning kan bli.

Det är egentligen bara en 5- 10 minuter i samband med upptändning som det är svårt att undvika störande rök. Men även uppstarten kan förbättras om man använder rikligt med papper och torr, finkluven ved. Ett mer avancerat sätt att snabbt få fart på brasan är att tända med en gasolbrännare.

Som vedeldare ska du därför ofta kontrollera din eldningsteknik genom att studera hur röken ser ut som lämnar din skorsten. Var lyhörd för ev. klagomål från dina grannar. Vid kall väderlek kan det synas en vit vattenånga ovanför din skorsten. Ju gråare rök desto mer oförbränt i rökgaserna, och är röken dessutom gulaktig innehåller den stora mängder av både oförbrända och hälsovådliga ämnen. Mindre rök är lika med bra förbränning och lägre vedförbrukning, så ekonomi och verkningsgrad går här hand i hand.

Några stolpar för bättre vedeldning:

Veden
• Hugg gärna veden ett par år i förväg så att den får tid att torka.
• Förvara veden luftigt under tak, gärna inomhus några veckor inför eldningssäsongen.
• Anpassa vedstorleken efter eldstadsdjupet. (Eldstadsdjupet – 5 cm)
• Ved som förvaras under tätslutande presenning kan innehålla lika mycket fukt som när den avverkades.

Eldningen
• Starta fyren i pannan med en liten brasa av torr och finkluven ved.
• God lufttillförsel så att tillräcklig förbränningstemperatur snabbt uppnås.
• Ordentlig glödbädd vid pålägg.
• "Sur elda" ej, sista klabben och stängt drag på kvällen är som gjord för att skapa lukt-/ miljöproblem.
• Sopor, plast och dylikt skickas för förbränning till något värmeverk.

Pannan
Även en äldre panna kan med rätt eldningsteknik och bränsle ge hyfsade uppvärmningsförutsättningar, men en modern panna med keramik i förbränningsdelen i kombination med ackumulatortank ger:
• Bättre ekonomi - mindre vedåtgång
• Bättre miljö
• Större säkerhet

Ett alternativ om man vill förbättra sin biobränsleeldning, kan vara att montera in en separat pelletsbrännare i den befintliga vedpannan. Kostnaden för denna åtgärd är ca 15000-25000 kr.
Vid byte/ installation av anläggning, använd endast miljögodkänd utrustning.

Tag gärna kontakt med kommunens bygg- och miljöavdelning som kan lämna tips inför planerad ändring av eldstad. Bygglov kan krävas vid ändring/ installation av eldstad eller utrustning
Sotaren liksom VVS-entreprenörer är en stor kunskapsbank som väl kan nyttjas för goda råd.

Glöm inte att anmäla till sotaren om du avser att återuppta eldningen och eldningsuppehållet varat mer än tre år!
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-06-09
Kontaktperson

Jamal Mouneimne
Energi- och klimatrådgivare

Telefon

0950-166 00 (växel)

Telefontid

9:00-11:30

E-postadress


Arbetsplats
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Malå och Norsjö kommuner har fr.o.m. 1 januari 2017 ett samarbete med bl.a. Lycksele och Åsele kommuner angående energi- och klimatrådgivning. Det innebär att du som medborgare kan kontakta Lycksele kommun vid frågor om energi och klimat.


 


Klicka här för att komma till Lycksele kommuns sidor om energi och klimat.

 

Externa länkar

Naturvårdsverket


Interna länkar 

Elda Rätt
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen