klart.se

Pellets

Pellets är ett bränsle från vår i särklass största förnyelsebara resurs; skogen. I stort sett all pellets som produceras i Sverige består av biprodukter från skogsindustrin i form av såg- och kutterspån. Råvaran komprimeras under högt tryck och formar små stavar av träfibrer med mycket högt energiinnehåll. 

 
Miljö

Effekten på den yttre miljön är väldigt liten vid förbränning av pellets. Vid förbränningen i ett pelletssystem som exempel en pelletspanna eller kamin frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Såväl utsläppen av oförbrända kolväten som stoft ligger i de flesta fall långt under myndigheternas gränsvärden. Den koldioxid som upptagits och bundits under trädens uppväxt frigörs i processen för att åter kunna upptas av naturen. Alltså ett kretslopp. Förbränningen av pellets tillför inte atmosfären extra koldioxid vilket sker vid förbränning av de fossila bränslena olja, gas och kol.

Energikällan
Pellets är en förnybar energikälla som kommer att finnas med i många generationer framöver. Pellets är en energikälla som växer kraftigt i Sverige och Europa varje år som går. Även om pelletsproducenterna i Sverige har produktionskapacitet som skulle kunna möta efterfrågan av pellets i vårt land så importeras ungefär 25 % av vår konsumtion från våra grannländer. Förutom i Sverige så investerar man för att öka produktionskapaciteten i Baltikum, Polen och Ryssland då man förväntar sig att marknaden kommer att öka i hela Europa dom närmaste åren framöver.
 
 
Några fakta om pellets:
 
- Energiinnehåll: 4 900 kWh/ton
- 1 kg ger alltså: 4,9 kWh.
- 1 m3 olja motsvarar 2,04 ton.
- 1 ton motsvarar ca 4 m3 torr travad ved.
- Volymvikt: 650 kg/m3. (1 liter = 650 gram)
 
- 1 ton utgör: 1,5 m3
- Diameter: 6 mm eller 8 mm.
- Längd: Max 4x diametern.
 
- Torrhalt: 90 - 92%
- Askhalt: 0,5%
  
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-06-09
Kontaktperson

Jamal Mouneimne
Energi- och klimatrådgivare

Telefon

0950-166 00 (växel)

Telefontid

9:00-11:30

E-postadress


Arbetsplats
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Malå och Norsjö kommuner har fr.o.m. 1 januari 2017 ett samarbete med bl.a. Lycksele och Åsele kommuner angående energi- och klimatrådgivning. Det innebär att du som medborgare kan kontakta Lycksele kommun vid frågor om energi och klimat.


 


Klicka här för att komma till Lycksele kommuns sidor om energi och klimat.

 

Länkar:

Pelletspannor
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen