klart.se

Värmepump

Varför värmepump?

En värmepump "tar" värme från omgivningen och för in den i huset. Det finns flera sorters värmepumpar som passar för olika typer av fastigheter.

Eftersom värmepumpen förbrukar förhållandevis mycket el, i jämförelse med t.ex. pelletseldning, beror värmepumpens utsläpp på hur elen har producerats. Vill man minska koldioxidutsläppen från värmepumpens elanvändning kan man köpa ”grön el” som är producerad med förnyelsebara energikällor som vind-, vattenkraft eller biobränslen. Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning "Bra miljöval" ställer miljökrav på elproduktionen.

I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium. I nya pumpar används oftast köldmedier med förkortningen HFC. Dessa påverkar inte ozonlagret som tidigare köldmedier gjorde, men bidrar däremot till växthuseffekten. Det är därför mycket viktigt att vara aktsam vid installation och skrotning av pumpen samt vid påfyllning av köldmediet så att inget läckage uppstår.

 


 
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-06-09
Kontaktperson

Jamal Mouneimne
Energi- och klimatrådgivare

Telefon

0950-166 00 (växel)

Telefontid

9:00-11:30

E-postadress


Arbetsplats
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Malå och Norsjö kommuner har fr.o.m. 1 januari 2017 ett samarbete med bl.a. Lycksele och Åsele kommuner angående energi- och klimatrådgivning. Det innebär att du som medborgare kan kontakta Lycksele kommun vid frågor om energi och klimat.


 


Klicka här för att komma till Lycksele kommuns sidor om energi och klimat.

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen