klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor > Bygglov och andra lov > Bygglov > När behövs bygglov? > När krävs bygglov och anmälan utanför samlad bebyggelse

När krävs bygglov och anmälan utanför samlad bebyggelse

När krävs bygglov och anmälan utanför sammanhållen bebyggelse

Följande gäller för småhus (en- och tvåbostadshus samt fritidshus) utanför sammanhållen bebyggelse. Undrar du om din fastighet ligger utom sammanhållen bebyggelse, kontakta kundtjänst för information.

Ligger din fastighet nära vatten?
Strandskyddsdispens kan behövas om din fastighet ligger inom 100 meter från vattenlinjen.

Ligger din fastighet nära en allmän väg?
Tänk på att tillstånd från Trafikverket kan behövas om byggnaden kommer att placeras nära väg. Väglagen reglerar detta.

Förändringar på eldstad eller skorsten?
Kom ihåg att även ta kontakt med sotningsavdelningen om du gör förändringar på eldstad eller skorsten.
Om fastigheten inte kan anslutas till kommunens avloppsnät
Vid nybyggnation krävs tillstånd för avloppsanläggning och vid om- och tillbyggnad prövas fastighetens avloppsanläggning av bygg- och miljönämnden.

ÅTGÄRD BYGGLOV ANMÄLAN
Bygga nytt
Huvudbyggnad JA NEJ
Komplementbyggnad, till exempel garage eller förråd, i omedelbar närhet av bostadshus. Byggnaden får inte överstiga 50 kvm.
Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter.
NEJ NEJ (se även "Ändra invändigt i en byggnad")
Bygga till
På- och tillbyggnader i såväl höjd som plan. JA NEJ
Tillbyggnader som är:
> mindre än 50 % av befintlig byggnads yttermått dock max 30 kvm
Gäller även inglasad altan
NEJ NEJ (se även "Ändra invändigt i en byggnad")
Anordna tak över uteplats eller mur/plank i omedelbar närhet av bostadshus. Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter. NEJ NEJ
Ändra invändigt i en byggnad
Ändra bärande konstruktioner, till exempel:
> förstärka husgrunden
> ta upp öppning i bärande vägg
NEJ JA
Ändra användningen av en byggnad. Till exempel från garage till bostadsrum. JA NEJ
Ändra planlösningen väsentligt NEJ JA
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet NEJ JA
* Installera nya eller väsentligt ändra eldstäder och rökkanaler. Till exempel installera en ny braskamin. Obs! Om ny skorsten ändrar husets utseende väsentligt krävs bygglov. NEJ JA
* Installera braskassett i befintlig öppen spis NEJ JA
Byte av eldstad NEJ JA
Byte till ny panna NEJ JA
Installera fjärrvärme och/eller konvertera från direktvärmande elvärme till vattenburen värme. NEJ NEJ
Installera pelletsbrännare i befintlig panna NEJ NEJ
* Installera nya eller väsentligt ändra vatten- och avloppsinstallationer, till exempel:
> inreda nytt duschrum
> flytta eller ändra vattenledningar
NEJ JA
Ändra utvändigt på en byggnad
Ändra byggnadens yttre utseende avsevärt. Obs! Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att husets och områdets karaktär behålls. NEJ NEJ
Sätta upp en parabol för fastighetens behov. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader. NEJ NEJ
Åtgärder på tomten
Bygga plank/staket högre än 1,2 meter över mark. JA NEJ
Bygga mur högre än 0,5 meter. Gäller även stödmur. JA NEJ
Pool nergrävd i mark. Obs! Glöm inte skydd mot olycksfall i form av staket eller duk. Läs mer på Boverkets hemsida (nytt fönster) NEJ NEJ
Pool ovan mark JA NEJ
Upplag av ved/virke i mindre omfattning. Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter. NEJ NEJ
Uppläggning av större båt över vintern. JA NEJ
Anordna parkeringsplats för husets behov. NEJ NEJ
Övriga åtgärder
Reparera och underhålla. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader. NEJ NEJ
Riva en byggnad eller del av byggnad. NEJ JA, gäller endast huvudbyggnad

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-09-19
Kontaktinformation

Malå/Norsjö byggnadsinspektörer


Norsjö

Mirjam Nilsson (föräldraledig)
Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se

Johanna Norlin
Vik. Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: johanna.norlin[@]mala.se


Malå

Erik Lundberg
Byggnadsinspektör

Tfn: 0953–140 50 (föräldraledig på onsdagar)
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 
Externa länkar

Blankett
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen