klart.se

Ritningstips

Här finns tips på vad du bör tänka på när du upprättar en bygglovritning.

Situationsplan

En situationsplan visar huset/byggnaden och tomten med omgivningen ovanifrån. Den visar till exempel marknivåer, träd, vägar och omgivande hus. Byggnaders avstånd till tomtgräns samt tomtens höjdförhållanden anges.

Situationsplanen ritas i skala 1:400.


Planritning och sektionsritning

En planritning visar huset ovanifrån i genomskärning med fönstrens och dörrarnas placering. I ritningen anges rummens användningssätt, till exempel sovrum, kök.

En sektionsritning visar huset i genomskärning från sidan. Den visar bl.a. hur takfoten ser ut och hur huset möter marken. Sektionen visar också placering av fönster, trappor med mera i höjdled. Rumshöjder ska anges.

Planritning och sektionsritning för bygglov ritas i skala 1:100.


Fasadritning

En fasadritning visar huset rakt från sidan. Fasaden ska visa tak, vägg, sockel, fönster, dörrar och balkonger samt detaljer som skorstenar och utvändiga trappor. För varje fasad anges vart den vetter, t.ex. fasad mot norr.

Fasadritning för bygglov ritas i skala 1:100.'


Kom i håg!

Skala

En ritning görs alltid skalenlig. Vid bygglov använder man skalorna 1:400 och 1:100.
I skala 1:100 motsvarar 1 cm på ritningen 100 cm i verkligheten.

Måttsättning

Husets yttermått samt avstånd till gata och tomtgräns måttsätts på situationsplan och planritning. Vid tillbyggnad måttsätts den tillbyggda delen.

Norrpil

På situationsplanen anges vädersträcken med en pil mot norr.

Ritningshuvud

På ritningen längst ned till höger anges i en ruta; fastighetsbeteckning, ritningstyp, skala, datum samt namn och telefon till den som har upprättat ritningen.

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2014-09-17
Kontaktinformation

Malå/Norsjö byggnadsinspektörer


Norsjö

Mirjam Nilsson (föräldraledig)
Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se

Johanna Norlin
Vik. Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: johanna.norlin[@]mala.se


Malå

Erik Lundberg
Byggnadsinspektör

Tfn: 0953–140 50 (föräldraledig på onsdagar)
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen