klart.se

Svartbygge, olovligt bygge

Ett så kallat svartbygge är byggnader och anläggningar utan bygglov eller byggnader och anläggningar som gjorts annorlunda än medgivet bygglov.
Olovligt byggande kommer oftast till kommunens kännedom genom anmälningar från anonyma, grannar eller i samband med kommunens besiktningar eller lantmäterimyndighetens förrättningar. Bygglov har på senare tid dessutom ökat tillsynen.

Byggnadsnämnden är skyldig att utreda överträdelser när man får kännedom om det. Ett uppdagat svartbygge kan leda till en rad olika åtgärder:

Ibland kan bygglov ges i efterhand =

bygglovsavgift + byggnadsavgift + tilläggsavgift vid åtgärder större än 10 m² bruttoarea


Ibland kan inte bygglov  ges i efterhand = 
den olovligt utförda byggnaden/anläggningen ska rivas eller ändras inom viss tid + byggnadsavgift + eventuell tilläggsavgift + vite om åtgärden inte åtgärdas inom angiven tid

Om den olovliga åtgärden avser åtgärder som från byggnadsnämndens sida endast gäller bygganmälan är det "särskild avgift" som man får betala.

Avgifter/vite
Avgifterna är avsevärt högre än om du sökte bygglov eller gjorde en bygganmälan från början. Vissa av avgifterna (byggnadsavgift och särskilda avgifter) prövas av byggnadsnämnden.  Tilläggsavgiften prövas av länsrätten. Utöver detta får man betala ett högt vite per månad om byggnader som ska rivas/ändras inte rivs/ändras. Avgifterna tillfaller till största delen staten.

Har du en byggnad utan bygglov eller har du byggt ditt hus annorlunda än medgivet bygglov?
• Ansök i efterhand om bygglov för de byggnader du har och för de ändringar du gjort.
• Kom ihåg att utan bygglov får ditt hus fel taxeringsvärde och det kan bli bekymmer vid försäljning av fastigheten.
• Saknas slutbevis och i vissa fall en byggfelsförsäkring kan det även bli problem med eventuella försäkringar.

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2014-09-17
Kontaktinformation

Malå/Norsjö byggnadsinspektörer


Norsjö

Mirjam Nilsson (föräldraledig)
Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se

Johanna Norlin
Vik. Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: johanna.norlin[@]mala.se


Malå

Erik Lundberg
Byggnadsinspektör

Tfn: 0953–140 50 (föräldraledig på onsdagar)
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen