klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Räddningstjänst och brandskydd > Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Norsjö tillhör Malå sotningsdistrikt AB.


Malå sotningsdistrikt AB utför: 

  • Sotning
  • Brandskyddskontroll
  • Rensning av ventilation och imkanaler
  • Besiktning av eldstäder, rökkanaler med mer

Sotning
Att sotaren har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist. Fristen anger hur ofta det ska sotas. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera från fyra gånger per år till en gång vart fjärde år.

Gör alltid en anmälan om du installerar en eldstad eller byter ut din gamla eldstad mot en ny.

Anmäl även andra förändringar du gör i din eldning. Vi vill veta om du byter bränsleslag i din befintliga eldstad, om du slutar elda eller börjar elda igen efter ett uppehåll, eller om du börjar elda betydligt mer eller mindre än tidigare.

Brandskyddskontroll
Syftet med brandskyddskontrollen är att tidigt upptäcka brister hos värmeanläggningen som kan medföra risk för brand. Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som utses av kommunen.

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-11-26
Kontaktperson

Mirjam Nilsson
Bygglovshandläggare (föräldraledig tom. 2020-12-31)

Telefon

0953-141 73

E-postadress


Arbetsplats
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning 
 
Kontaktinformation

Malå Sotningsdistrikt AB


Besöksadress

Lillträskudden 12, 924 34 Gargnäs

Kontaktperson: Per-Erik Lundberg, 070 601 24 76 

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen