klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor > Strandskydd > Ansökan om strandskydsdispens

Ansökan om strandskydsdispens

Har du planer på att anlägga en pir, en brygga eller utföra en muddring? Eller kanske bygga stuga, staket, grillplats, vindskydd eller liknande inom 100 meter från strandlinjen? Då behöver du ansöka om strandskyddsdispens hos miljö och byggnämnden.

Om du avser att muddra krävs även en anmälan om uppläggning av muddermassor till miljönämnden.

Om en ansökan ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl och att det inte strider mot strandskyddets syften. Gå till sidan som beskriver särskilda skäl.

Så här ansöker du om strandskyddsdispens
Du ansöker på avsedd blankett.

En ansökan bör innehålla:

• Fastighetsbeteckning
• Sökandens namn, adress och telefon
• Namnet på kuststräckan, sjön eller vattendraget. Ge gärna mer detaljerad information, som till exempel namnet på viken eller forssträckan.
• Koordinater, karta, foton eller en skiss - det kommer att underlätta och påskynda vår handläggning.
• En beskrivning av vad du avser att göra och de särskilda skäl du åberopar.

Försök också svara på följande:

Hur nyttjas området av friluftslivet idag?
Vilka värden har området idag för djur och växter? Hur påverkas detta av din planerade åtgärd?
Uppge gärna de djur och växter som du känner till i området.
Uppgifter om området omfattas av något annat områdesskydd.
Uppgifter om området är av riksintresse.

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2014-09-17
Kontaktinformation

Malå/Norsjö byggnadsinspektörer


Norsjö

Mirjam Nilsson (föräldraledig)
Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se

Johanna Norlin
Vik. Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: johanna.norlin[@]mala.se


Malå

Erik Lundberg
Byggnadsinspektör

Tfn: 0953–140 50 (föräldraledig på onsdagar)
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 


Externa länkar

Blankett
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)