klart.se

Du är här: Kommun och politik
 

Korta beslut från kommunstyrelsen 

Tisdag den 12 mars hade Norsjös kommunstyrelse ett sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten.

Ordförandeklubba
Vid nästan varje sammanträde som kommunstyrelsen har finns det så kallade informationspunkter. Vid de punkterna tar inte kommunstyrelsen något egentligt beslut utan får information från olika verksamheter.

Nedan följer en sammanställning från en informationspunkt:

Kultur för seniorer – Kultur och hälsa (punkt 3 i protokollet)
Region Västerbotten har fått projektmedel ur regeringens satsning för att främja kultur för äldre. Det treåriga projektet ”Kultur för seniorer - Kultur och hälsa” drivs tillsammans med Lycksele, Skellefteå och Umeå kommuner i samverkan med Kulturhuvudstadsåret 2014. Målgrupp är alla länets medborgare som är 65 år och äldre.

Syftet med projektet är bland annat att skapa mötesplatser och hållbara kulturaktiviteter tillsammans med lokala och regionala aktörer. Detta görs utifrån målgruppens egna önskemål och behov. Målet är att ge de äldre en mer glädjefylld och meningsfull tillvaro. Dessutom vill man i projektet öka kunskapen om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande.
En viktig aspekt är att engagera personal inom äldreomsorgen som också kommer att erbjudas kompetensutveckling inom kultur och hälsa.

Kerstin Hamre, projektledare, berättar att det gäller att se på människa från ett helhetsperspektiv. Skapa sammanhang som gör livet värt att leva. Konsumtion av och deltagande i kulturaktiviteter främjar god hälsa. Många studier visar att musik är bra för att stimulera minne och sinne.

Eleanor Bodel, Umeå kommun, har jobbat med att bygga ett nätverk när det gäller kultur för seniorer. Berättar att det gäller att ha politiker och chefer med sig i arbetet. Under 2011 genomförde nätverket 7 608 arrangemang i Umeå för äldre.

Äldreomsorgschef Kristina Holmström berättar att det i Norsjö kommun finns en aktivitets- och kultursamordnare inom äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen tar inte beslut i den här frågan utan noterar informationen.

----------

Begäran om medel till Kulturarrangemang i Skellefteå
– Norsjödagen (punkt 5 i protokollet)

Under 2012 var Norsjö kommun berättarkommun och genomförde flera olika arrangemang i kommunen med koppling till berättandet.

En avslutning är planerat i Skellefteå den 24 april, då ska Norsjö kommun lämna över budkaveln till Robertsfors kommun.

Norsjö kommun har fått möjlighet att göra ett dagsprogram på Nordanå, med olika berättarinslag av olika karaktär, återspeglande kommunens kulturella skatter med dialektala kryddor. Klicka här för att öppna programmet: http://berattarfestivalen.se/program/programpunkt/?eventid=396 

Kulturen vill därför ha pengar:
1. 5 000 kronor för en extra buss från Norsjö till Skellefteå tur och retur via Bastuträsk, samt 1 500 kronor för sponsring av bussbiljetter för boende i norra delen av kommunen.
2. 15 000 kronor för framträdanden på Nordanådagen.
3. 3 000 kronor till reseersättning till andra deltagare.
4. Sponsring av tröjor/t-shirts med lokalt tryck 25 x 150 = 3 750 kronor

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till att kulturen får pengar till arrangemanget.

----------

Sommarlovsentreprenör 2013 (punkt 6 i protokollet)
Norsjö kommun har genomfört programmet Sommarlovsentreprenör varje år sedan 2010.

Programmet vänder sig till ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Syftet är att stimulera ungdomar till att utveckla sina entreprenöriella färdigheter under sommaren genom att driva ett eget företag.

Sommarlovsentreprenörer bygger på grundfilosofin lära genom att göra, tilltron till ungas idéer och drivkrafter samt att entreprenörskap är ett förhållningssätt som kan tränas och utvecklas.

I dag finns det dokumenterade erfarenheter gällande upplägg och förarbete som utgör en grund att stå på.

Inför sommaren 2013 har både Skellefteå och Malå visat intresse att samarbeta med Norsjö kommun. Det innebär att kostnaderna för programmet blir lägre då de kan delas.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till att genomföra programmet sommarlovsentreprenör 2013
----------

Begäran om kompletterande yttrande/handlingar (punkt 27 i protokollet)

Socialstyrelsen har kommit in med en begäran om kompletterande handlingar som gäller flytten av Björkhem till Solbacka. Norsjö kommun ska lämna in de kompletterande handlingarna senast den 15 mars.

Socialstyrelsen vill ha följande:
- Riktlinjer för biståndsbedömning avseende särskilt boende.
- Utredningar och beslut gällande särskilt boende i sin helhet för de tidigare sex utvalda enskilda på Björkhem.
- Dokumentationen av de enskildas/anhörigas behov/önskemål i samband med avvecklingen av Björkhem.

Dessutom vill Socialstyrelsen ha svar på de här frågorna:
- Har informationen som delgetts de enskilda/anhöriga gällande nedläggningen av Björkhem dokumenterats?
- Hur har enskild med namngivet boende i sitt beslut hanterats i samband med nedläggningen?
- Finns det flera beslut än det beslut Socialstyrelsen tagit del av på Björkhem där den enskilde har ett namngivet boende.

Verksamhetschef för skola och omsorg, Carina Dagbro, berättar om flytten. De önskemål som kom fram var: nedre plan, gemensam flytt och att personalen skulle flytta med. Lediga lägenheter fanns på övre plan, därför erbjöds lägenheter där.

I samband med flytten förändrades arbetssättet på Solbacka, cirka 60 personer berördes.

Kontakten med anhöriga blev intensivt mot slutet då det blev klart hur det skulle se ut.

Kommunstyrelsens beslut:
Godkänner yttrandet (svaret) från verksamheten skola och omsorg.

----------

Du kan läsa det justerade protokollet genom att klicka här (intern länk).


Publicerad:  2013-03-19 10:20

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen