klart.se

Du är här: Kommun och politik > Påverka din kommun > Skicka förslag, medborgarförslag

Skicka förslag, medborgarförslag

forslag.jpg

Om du som medborgare har förslag på saker du anser kommunen skulle kunna göra, exempelvis införa nya riktlinjer, bygga en bro o.s.v kan du göra ett medborgarförslag och skicka detta till kommunens kansli.

Sätt att påverka kommunen
Varje dag planerar kommunen för förändringar i stort som smått som på ett eller annat sätt påverkar medborgarnas vardag. För kommunen är det viktigt ha en dialog med medborgarna om hur de vill ha det och ett sätt att påverka är att lämna förslag och synpunkter till kommunen.   
 
Hur avgörs ärenden i kommunen?   
Ärenden avgörs på olika nivåer i kommunen beroende på vilken typ av fråga det är. Enkla ärenden har ofta tjänstemän rätt att avgöra och det är oftast det snabbaste sättet att fatta beslut. Som exempel kan nämnas upphandling av varor och tjänster, okomplicerade bygglovärenden, enskilda skolskjutsfrågor eller svar på olika frågor om vilken service kommunen står för. Viktigare frågor avgörs av kommunstyrelsen eller något av utskotten, till exempel försäljning av fast egendom över vissa belopp, läsårstider samt bidrag till föreningar.
 
Principiella frågor avgörs av kommunfullmäktige. Dit hör till exempel budget, skattesats, nedläggning av skolor, val till kommunstyrelsen eller besvarande av motioner. Det är kommunallagen, reglementen och delegeringsbestämmelser som avgör på vilken nivå beslut ska fattas. 
 
Vem får lämna medborgarförslag?
Alla som är folkbokförda i Norsjö kommun får lämna in medborgarförslag. Det innebär att även de som saknar rösträtt till exempel barn får lämna in förslag.
 
Hur ska medborgarförslaget se ut?
Det behövs ingen särskild blankett för medborgarförslaget. Men om du vill använda en blankett finns det en länk i den högra kolumnen. Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat och det ska tydligt framgå vad det går ut på samt att det är ett medborgarförslag. Om du vill lämna in flera olika förslag samtidigt ska du skriva varje förslag var för sig. Namn, adress och telefonnummer ska finnas med så att du kan kontaktas.
 
Hur lämnar jag in det?
Det finns tre sätt att lämna in ditt medborgarförslag:
1. via post,
2. e-post eller
3 genom att personligen lämna in det till kommunen.
Kontaktuppgifter hittar du i kolumnen till höger.
 
Vad händer sen (medborgarförslag)?
Medborgarförslaget diarieförs och överlämnas till ansvarig tjänsteman. Det ska sedan beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. När ditt förslag ska behandlas i kommunfullmäktige har du möjlighet att delta vid sammanträdet och yttra dig. Sekreteraren meddelar dig när förslaget ska behandlas.

Vad händer sen (övriga förslag och frågor)?
När förslaget kommer in till kommunen diarieförs det och blir en offentlig handling. Då avgörs om ditt ärende kan besvaras direkt av någon tjänsteman eller om ärendet behöver gå vidare till utskott, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Vårt mål är att du ska få ett snabbt svar. Om din fråga ska behandlas politiskt, tar det längre tid innan du får ett svar.
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-02-06
Kontaktinformation

Norsjö kommun
Norsjö kommun


Telefon

0918- 14 000 (växel)

Telefontid

Mån-tors: 08.00-16:00, fredag 08.00-15:00, Lunch 12.00-13.00

E-postadress


Faxnummer:
0918-141 33

Följ oss gärna i sociala medier:
Facebook.com/mittnorsjo
Twitter.com/Norsjo


 

 

Blankett
Medborgarförslag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Observera att blanketten inte kan signeras med digital signatur utan måste skrivas ut och skrivas under för hand.

Du behöver inte använda blanketten utan kan skriva ner det på ett papper och skicka in. Adressuppgifter till var du ska skicka in förslaget - se ovan.

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen